Upozornění k platbám

Prosíme rodiče, aby vzhledem k trvajícímu mimořádnému opatřením od dubna 2020 pozastavili platby
školného a stravného.

Děkuji

Dana Kadlečková, ředitelka MŠ