Důležité upozornění

S platností od 14. 10. 2020 nebude rodičům umožněn vstup do budovy mateřské školy.
Děti budou přijímány a předávány rodičům u vstupmích dveří do budovy.

Děkujeme za pochopení