Platby

Školné pro školní rok 2024/2025

dle nového výpočtu činí 990,- Kč.

Usnesení školné od 1. 9. 2024

Platba za školné musí být zaplacena nejpozději do 15. dne v měsíci,
na bankovní účet číslo 006023-0170731359/0800, s příslušným variabilním symbolem, který byl dítěti přidělen.

Od 1.1.2005 dle nového školského zákona č. 561/2004 Sb., neplatí školné předškolní děti
a děti s odkladem školní docházky.

STRAVOVÁNÍ pro školní rok 2024/2025

Zásady stanovení stravného se řídí Vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
S účinností od 1. února 2023 vstoupila v platnost vyhláška č. 13/2023 Sb.,
ze dne 3. 1. 2023, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.
V Příloze č. 2 k této vyhlášce se mění finanční limity na nákup potravin.

Platba za stravné musí být zaplacena nejpozději do 15. dne v měsíci,
na bankovní účet číslo 35 – 0170731359/0800, variabilní symbol – číslo
dítěte, konstantní symbol – 0308

Výše stravného:
Dle vyhlášky č. 13/2023 Sb., o školním stravování upravujeme cenu za stravování
dítěte v MŠ takto:
Celodenní docházka:
Děti 3 – 6 let (přesnídávka, oběd, svačina) 58,-Kč/den tj. 1 276,-Kč měsíčně
Děti 7 -10 let (přesnídávka, oběd, svačina) 64,-Kč/den tj. 1 408,-Kč měsíčně
(děti, které dosáhnou ve školním roce /1. 9. – 31. 8./ věku 7 let, platí stravné pro 7 leté
již od září daného školního roku)

Polodenní docházka:
Děti 3 –  6 let (přesnídávka, oběd) 46,-Kč/den tj. 1012,- Kč měsíčně
Děti 7 – 10 let (přesnídávka, oběd) 51,-Kč/den tj. 1 122,- Kč měsíčně

Školné pro školní rok 2023/2024

dle nového výpočtu činí 750,- Kč.

Platba za školné musí být zaplacena nejpozději do 15. dne v měsíci,
na bankovní účet číslo 006023-0170731359/0800, s příslušným variabilním symbolem, který byl dítěti přidělen.

Od 1.1.2005 dle nového školského zákona č. 561/2004 Sb., neplatí školné předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.

STRAVOVÁNÍ pro školní rok 2023/2024

Zásady stanovení stravného se řídí Vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
S účinností od 1. února 2023 vstoupila v platnost vyhláška č. 13/2023 Sb., ze dne 3. 1. 2023, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.
V Příloze č. 2 k této vyhlášce se mění finanční limity na nákup potravin.

Platba za stravné musí být zaplacena nejpozději do 15. dne v měsíci,
na bankovní účet číslo 35 – 0170731359/0800, variabilní symbol – číslo
dítěte, konstantní symbol – 0308

Výše stravného:
Dle vyhlášky č. 13/2023 Sb., o školním stravování upravujeme cenu za stravování
dítěte v MŠ takto:
Celodenní docházka:
Děti 3 – 6 let (přesnídávka, oběd, svačina) 58,-Kč/den tj. 1 276,-Kč měsíčně
Děti 7 -10 let (přesnídávka, oběd, svačina) 64,-Kč/den tj. 1 408,-Kč měsíčně
(děti, které dosáhnou ve školním roce /1. 9. – 31. 8./ věku 7 let, platí stravné pro 7 leté
již od září daného školního roku)

Polodenní docházka:
Děti 3 –  6 let (přesnídávka, oběd) 46,-Kč/den tj. 1012,- Kč měsíčně
Děti 7 – 10 let (přesnídávka, oběd) 51,-Kč/den tj. 1 122,- Kč měsíčně

 

Školné pro školní rok 2022/2023 dle nového výpočtu
MČ Praha 17 činí 601,- Kč.

Platba za školné musí být zaplacena nejpozději do 15. dne v měsíci,
na bankovní účet číslo 006023-0170731359/0800, s příslušným variabilním symbolem, který byl dítěti přidělen.

Od 1.1.2005 dle nového školského zákona č. 561/2004 Sb., neplatí školné předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.

STRAVOVÁNÍ

Zásady stanovení stravného se řídí vyhláškou 272/2021 Sb., o školním stravování, příloha 2.
Výše poplatku za stravování je stanovena finančním limitem této vyhlášky.

Platba za stravné musí být zaplacena nejpozději do 15. dne v měsíci,
na bankovní účet číslo 35 – 0170731359/0800, variabilní symbol – číslo
dítěte, konstantní symbol – 0308

Výše stravného:
Dle vyhlášky č. 272/2021 Sb., o školním stravování upravujeme cenu za stravování
dítěte v MŠ takto:
Celodenní docházka:
Děti 3 – 6 let (přesnídávka, oběd, svačina) 48,-Kč/den tj. 1 056,-Kč měsíčně
Děti 7 -10 let (přesnídávka, oběd, svačina) 54,-Kč/den tj. 1 188,-Kč měsíčně
(děti, které dosáhnou ve školním roce /1. 9. – 31. 8./ věku 7 let, platí stravné pro 7 leté již od září daného školního roku)

Polodenní docházka:
Děti 3 –  6 let (přesnídávka, oběd) 38,-Kč/den tj. 836,- Kč měsíčně
Děti 7 – 10 let (přesnídávka, oběd) 43,-Kč/den tj. 946,- Kč měsíčně

 

ŠKOLNÉ

Přehled plateb od března 2020

Březen 2020   –  zaplaceno 628,00 Kč (vrací se 348,00 Kč)

Duben 2020  –  platba 0,00 Kč  (kdo nezrušil platbu, bude vráceno)

Květen 2020  –  platba u dětí, které od 25. 5. 2020 jsou přihlášené bude 165,00 Kč
(neplaťte, bude odečteno z březnového přeplatku)

Červen 2020  –  platba 628,00 Kč (platí pouze děti, které jsou přihlášené)

Červenec 1. – 3. 2020  –  platba 84,00Kč (nejedná se o prázdninový provoz)

  • Zákonný zástupce dítěte, které navštíví MŠ třeba jen 1 den v daném měsíci, je povinen
    provést úhradu školného za daný měsíc.
  • Dále ředitelka mateřské školy vydala Rozhodnutí o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání pro zákonné zástupce dětí, které již ve školním roce 2019/2020 (tj. do 31. 8. 2020) nebudou do mateřské školy docházet.

                           

JÍDLO SI RODIČE ODNÁŠEJÍ POUZE V JÍDLONOSIČÍCH

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny  jsou každé úterý od 10,00 do 14,00 hod.,
případně po domluvě s vedoucí školní jídelny na tel.: 731 129 575
denně od 7,00 – 14,00 hod.