Zápis

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

16. února 2023

  • Zápis proběhne dne 3. 5. 2023 v čase od 8:00 do 12:00 hodin
    a od 13:00 do 17:00 hodin.

K určení času zápisu bude spuštěn systém rezervando 3. dubna 2023 zde:

https://ms-sochanova.reservando.cz/

Mateřskou školu si můžete prohlédnout dne 17. dubna 2023 v době od 15:30 do 17:00 hodin. V této době Vám také odpovíme na případné dotazy a zároveň si můžete vyzvednout Žádost o přijetí dítěte a Evidenční list.

Tyto dokumenty si také můžete stáhnout v záložce dokumenty – prosím, tiskněte oboustranně. V případě potřeby naleznete v této záložce také Oznámení o individuálním vzdělávání.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 naleznete zde:

Kritéria pro přijetí 2023

K zápisu přineste vyplněnou:

  • Žádost o přijetí dítěte 
  • Evidenční list – musí být potvrzen pediatrem

S sebou dále přineste:

  • občanský průkaz
  • rodný list
  • u dětí cizinců také povolení trvalého/přechodného pobytu (pas dítěte)
  • doklad o zdravotním pojištění

————————————————————————————————

Přidělení registračního čísla:

  • Registrační číslo obdržíte při předání dokladů k zápisu

Na základě zahájení správního řízení ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Socháňova, Praha 6 – Řepy, Socháňova 23/1176 máte po dobu průběhu tohoto řízení, podle ust. § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., v pozdějších zněních, správní řád, možnost nahlédnout do spisu a to dne 24. 5. 2023 v době od 10,00 do 16, 00 hodin po předchozí telefonické domluvě.

Informace o přijetí dítěte budou dne 31. května 2023 zveřejněny na stránkách školy a na veřejné nástěnce školy.

———————————————————————————————————-

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude vydáváno 5. června 2023 v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do16:00 hodin.

 

Dana Kadlečková, ředitelka MŠ

UPOZORNĚNÍ:

Dle nové legislativy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání hraje místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MČ Praha 17 důležitou roli – viz. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Případné další informace na tel.: 734 428 342 – Dana Kadlečková, ředitelka
školky.