Zápis

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

22. března 2021

Z důvodu mimořádných opatření proběhne zápis dětí do MŠ pro školní
rok 2021/2022 korespondenčně.

Kritéria přijímání dětí do MŠ

Prosíme rodiče, aby si vytiskli Přihlášku a Evidenční list dítěte:

Přihláška-dítěte

Evidenční-list-dítěte

Tyto tiskopisy si můžete po předchozí telefonické domluvě na tel: 734 428 342 vyzvednout také osobně.

Vyplněnou Přihlášku a Evidenční list, který necháte potvrdit pediatrem – nutné potvrzení
o očkování.

Vyplněné a podepsané dokumenty doručíte do MŠ následujícím způsobem:

  • osobně můžete odevzdat ve dnech 4. 5. 2021 – 5. 5. 2021 u hlavního vchodu do MŠ
    pro tento způsob odevzdání použijte rezervační systém (bude spuštěn 20. 4. 2021)
    z důvodu omezeného množství osob na jednom místě

    https://ms-sochanova.reservando.cz/

  • poštou na adresu školy
  • datovou schránkou na u2nkziy
  • na e-mail: reditelka@ms-sochanova.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý e-mail)

Termín pro doručení dokladů poštou, datovou schránkou nebo e-mailem
      je od 2. 5. do 10. 5. 2021.

U dětí cizinců – přiložte kopii povolení trvalého/přechodného pobytu (kopie pasu dítěte).

V případě, že doklady doručíte osobně při použití rezervačního systému, obdržíte při předání dokladů registrační číslo.

Při podání elektronickém obdržíte registrační číslo v odpovědi na podání.

Na základě zahájení správního řízení ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Socháňova, Praha 6 – Řepy, Socháňova 23/1176 máte po dobu průběhu tohoto řízení, podle ust. § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., v pozdějších zněních, správní řád, možnost nahlédnout do spisu a to dne 20. 5. 2021 v době od 10,00 do 16, 00 hodin po předchozí telefonické domluvě, v kanceláři ředitelky školy.

Výzva k nahlédnutí do spisu 2021

Informace o přijetí dítěte budou dne 31. května 2021 zveřejněny na stránkách školy a na veřejné nástěnce školy.

———————————————————————————————————-

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno zákonným zástupcům poštou
s doručenkou
(po domluvě lze vyzvednout osobně).

 

Dana Kadlečková, ředitelka MŠ

 

UPOZORNĚNÍ:

Dle nové legislativy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání hraje místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MČ Praha 17 důležitou roli – viz. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Případné další informace na tel.: 734 428 342 – Dana Kadlečková, ředitelka
školky.

Provoz naší MŠ je od 6.30 do 17.30 hod.