Zápis

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

26. února 2024

  • Zápis proběhne dne 9. 5. 2024 v čase od 8:00 do 12:00 hodin
    a od 13:00 do 17:00 hodin.

K určení času zápisu bude spuštěn systém rezervando 3. dubna 2024 zde:

https://ms-sochanova.reservando.cz/

Kritéria přijímání dětí do MŠ 2024 – 2025

Mateřskou školu si můžete prohlédnout dne 15. dubna 2024
v době od 15:30 do 17:00 hodin. V této době Vám také odpovíme na případné dotazy
a zároveň si můžete vyzvednout Žádost
o přijetí dítěte a Evidenční list.

Tyto dokumenty si také můžete stáhnout v záložce dokumenty – prosím, tiskněte oboustranně. V případě potřeby naleznete v této záložce také Oznámení o individuálním vzdělávání.

K zápisu přineste vyplněnou:

  • Žádost o přijetí dítěte
  • Evidenční list – musí být potvrzen pediatrem

S sebou dále přineste:

  • občanský průkaz
  • rodný list
  • u dětí cizinců také povolení trvalého/přechodného pobytu (pas dítěte)
  • doklad o zdravotním pojištění

————————————————————————————————

Přidělení registračního čísla:

  • Registrační číslo obdržíte při předání dokladů k zápisu

Na základě zahájení správního řízení ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Socháňova, Praha 6 – Řepy, Socháňova 23/1176 máte po dobu průběhu tohoto řízení, podle ust. § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, správní řád, možnost nahlédnout do spisu a to dne 27. 5. 2024 v době od 10,00 do 16, 00 hodin po předchozí telefonické domluvě.

Informace o přijetí dítěte budou dne 31. května 2024 zveřejněny na stránkách školy a na veřejné nástěnce školy.

———————————————————————————————————-

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude vydáváno 5. června 2024 v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do16:00 hodin.

 

Dana Kadlečková, ředitelka MŠ

UPOZORNĚNÍ:

Dle nové legislativy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání hraje místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MČ Praha 17 důležitou roli .

Případné další informace na tel.: 734 428 342 – Dana Kadlečková, ředitelka školy.