Zápis

Rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

10. března 2022

 • Zápis proběhne ve dnech 3. 5. 2022 a 4. 5. 2022 vždy v čase od 9:00
  do 12:00 hodin
  a od 14:00 do 17:00 hodin.
 • Zápis pro děti z Ukrajiny proběhne dne 7. 6. 2022 v době od 9:00 do 12:00 hodin
  jedná se o zápis dětí cizinců s vízem za účelem strpení pobytu na území ČR
  podle § 33 odst.1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR
  („uprchlíci“) s místem pobytu na Praze 17 – Řepích.

K zápisu pro děti z Ukrajiny se můžete registrovat zde:
http://ms-sochanova.reservando.cz/#!/bookings/full/2059/2022-06-07

Mateřskou školu si můžete prohlédnout dne 28. března 2022 v době od 16:00 do 17:00 hodin. V této době Vám také odpovíme na případné dotazy a zároveň si můžete vyzvednout Žádost o přijetí dítěte a Evidenční list.

Tyto dokumenty si také můžete stáhnout v záložce dokumenty – prosím, tiskněte oboustranně. V případě potřeby naleznete v této záložce také Oznámení o individuálním vzdělávání.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 naleznete zde:

Kritéria přijímání dětí do MŠ

K zápisu přineste vyplněnou:

 • Žádost o přijetí dítěte 
 • Evidenční list – musí být potvrzen pediatrem

S sebou dále přineste:

 • občanský průkaz
 • rodný list
 • u dětí cizinců také povolení trvalého/přechodného pobytu (pas dítěte)

Vyplněné a podepsané dokumenty doručíte do MŠ následujícím způsobem:

 • osobně můžete odevzdat ve dnech 3. 5. 2022 – 4. 5. 2022 u hlavního vchodu do MŠ
  pro tento způsob odevzdání použijte rezervační systém (bude spuštěn 20. 4. 2022)
  Dostavte se i se zapisovaným dítětem.
 • https://ms-.reservando.cz/

 • datovou schránkou na u2nkziy (lze podat pouze ze soukromé datové schránky)
 • na e-mail: reditelka@ms-sochanova.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý e-mail)

Termín pro doručení dokladů datovou schránkou nebo e-mailem
je od 2. 5. do 4. 5. 2022.

U dětí cizinců – přiložte kopii povolení trvalého/přechodného pobytu (kopie pasu dítěte).

————————————————————————————————

Přidělení registračního čísla:

 • V případě, že doklady doručíte osobně při použití rezervačního systému, obdržíte při předání dokladů registrační číslo.
 • Při podání elektronickém obdržíte registrační číslo v odpovědi na podání.

Na základě zahájení správního řízení ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Socháňova, Praha 6 – Řepy, Socháňova 23/1176 máte po dobu průběhu tohoto řízení, podle ust. § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., v pozdějších zněních, správní řád, možnost nahlédnout do spisu a to dne 19. 5. 2022 v době od 10,00 do 16, 00 hodin po předchozí telefonické domluvě, v kanceláři ředitelky školy

Výzva k nahlédnutí do spisu

Informace o přijetí dítěte budou dne 31. května 2022 zveřejněny na stránkách školy a na veřejné nástěnce školy.

———————————————————————————————————-

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno zákonným zástupcům poštou s doručenkou (po domluvě lze vyzvednout osobně).

 

Dana Kadlečková, ředitelka MŠ

UPOZORNĚNÍ:

Dle nové legislativy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání hraje místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MČ Praha 17 důležitou roli – viz. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Případné další informace na tel.: 734 428 342 – Dana Kadlečková, ředitelka
školky.

Provoz naší MŠ je od 6.30 do 17.30 hod.