ŠKOLKA PLNÁ POHODY a pro rodiče vždy dveře otevřené!

 

Naše mateřská škola se nachází v Praze 6 – Řepích, v blízkosti zastávky Blatiny (tram č. 9, 10; Bus č. 180), jde o komplex dvou budov, obklopených rozlehlou zahradou a pískovištěm pro každou třídu, několika altány a skluzavkami, hřištěm s pevným povrchem, dopravním hřištěm a dvěma mlhovišti pro letní období.

Vycházíme ze školního vzdělávacího programu „S kamarády barevným světem“ zaměřeného na přirozený rozvoj celé osobnosti předškolního dítěte prožitkovým učením se zaměřením na specifické oblasti estetického cítění, respektování osobnosti dítěte a individuální přístup ke všem věkovým skupinám.

Rodiče si mohou vybrat, zda chtějí dítě zařadit do třídy „KYTIČEK“ podle věku dítěte anebo do třídy „ŠNEČKŮ“ a „BROUČKŮ“ tj. dětí věkově smíšených (3-7 let), kde může být spolu se sourozenci nebo jinak starými kamarády.
Kapacita naší školky je 10 tříd po 24 dětech:

  • 4 třídy věkově smíšené – ŠNEČCI
  • 5 tříd věkově rozdílných – KYTIČKY
  • 1 třída věkově smíšená – BROUČCI

Adaptace dítěte probíhá dle potřeby za přítomnosti rodičů. Při přijímání nejmladších dětí vycházíme ze zvyklostí v rodině, dbáme na nenásilný přechod do mateřské školy. Respektujeme individuální potřeby dětí, dáváme mu dostatek podpory a péče, kterou potřebuje. Rozvíjíme celou osobnost dítěte, čímž současně vytváříme základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu. Učíme dítě být samo sebou a zároveň se přizpůsobovat životu ve společnosti.

Naším krédem je „spokojené dítě připravené na plynulý přechod do základní školy“.

Snažíme se u dětí rozvíjet přirozený talent a tvořivost, kulturní cítění a hudební sluch.
Vám i Vašim dětem nabízíme širokou škálu školních i mimoškolních aktivit.

STRAVOVÁNÍ probíhá třikrát denně – dopolední přesnídávka, oběd, odpolední svačinka. Snažíme se dětem ukázat rozmanitost všech druhů jídel na základě moderní zdravé výživy.

PITNÝ REŽIM je u nás samozřejmostí!

Provoz naší mateřské školy je:

  • v oddělení ŠNEČKŮ a KYTIČEK od 6:30 – 17:30 hodin
  • v oddělení BROUČKŮ od 7:00 – 17:00 hodin

MŠ Socháňova Praha – Pohádkový svět her
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0000671

V rámci tohoto projektu mateřská škola získala od Evropské unie finanční podporu na práci školního asistenta, který pomáhá dětem ohroženým školním neúspěchem, dětem z odlišných kultur a různého sociálního prostředí se začleněním do kolektivu.

Dále jsme díky projektu získali finanční podporu na další vzdělávání učitelek mateřské školy.