Asistent pedagoga

Hledáme na zástup asistenta pedagoga. Pracovní úvazek 0,75, t.j. 30 hodin týdně.
Nástup ihned.

Přání do nového roku

Přejeme všem dětem, rodičům i našim partnerům
krásný vstup do nového roku 2024!

Kolektiv zaměstnanců mateřské školy

Třídní schůzka

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 

12. 9. 2023 od 16:00 hod.na terase u kytiček 

 12. 9. 2023 od 16:30 hod. na terase šneků

 

Pro hladký průběh schůzky Vás prosíme, abyste si zajistili hlídání svých dětí
a na schůzku přišli bez nich.

 

Děkujeme

 

Zahájení školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku 2023/2024 bude v pondělí 4. září 2023.

Všem přejeme krásný zbytek prázdnin.

Volná pracovní místa

Do našeho kolektivu přijmeme:

  • učitelku mateřské školy – nástup 28. 8. 2023
    životopis zašlete na: reditelka@ms-sochanova.cz
    případné další informace na tel. čísle – 734 428 342 nebo 734 428 344
  • kuchařku – nástup 28. 8. 2023
    další informace na tel. čísle 731 129 575 nebo pište na:
    vedouci.sj@ms-sochanova.cz 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí

Prosíme rodiče nepřijatých dětí, aby si vyzvedli Rozhodnutí o nepřijetí osobně dne 5. června 2023 v době od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin v ředitelně MŠ.

Žádáme rodiče dětí, které byly přijaty do více mateřských škol, aby neprodleně oznámili, do které mateřské školy nastoupí a uvolnili tak místo dalším dětem.

Výzva k zakázce malého rozsahu – MALOVÁNÍ

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu MALOVÁNÍ

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Milí rodiče,

děti dorazily na školu v přírodě v pořádku.

Prázdninový provoz

Prázdninový provoz naší mateřské školy bude v tomto školním roce probíhat
od 3. 7. do 28. 7. 2023.

3. 7. – 14. 7. 2023 bude provoz v budově šnečků

17. 7. – 28. 7, 2023 bude provoz v budově kytiček.

Přihlášky si můžete vyzvednout ve svých třídách od 17. 4. a vyplněné odevzdáte opět ve svých třídách do 12. 5. 2023. Přihlášky podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Platby na prázdninový provoz proveďte od 15. 6. do 25. 6. 2023. Variabilní symbol u všech plateb týkajících se prázdninového provozu bude váš stálý VS s předčíslím 800.
(800 VS dítěte)

Platba školného 601,- Kč

Stravné – běžné platby.

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

Oprava terasy a chodníku v objektu školní zahrady u budovy 23/1176

Zadavatel, Mateřská škola Socháňova, Praha 6 – Řepy, Socháňova 23/1176,
Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

Výzva_MŠ_Soch terasa a chodníky 2023

Technická zpráva – MŠ Socháňova – oprava terasy