Informace pro rodiče z oranžové kytičky

Vážení rodiče,

předávám informaci z hygienické stanice

ve dnech 19. 1., 20. 1., 21. 1. a  22. 1. 2021 byly/byli v kontaktu děti/zaměstnanci Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi sdělených kontaktů (prosím o jejich dodatečné zaslání viz. tabulka v příloze) shledány důvody pro karanténní opatření do 29. 1., 30. 1., 31. 1. a 1. 2. 2021 (doba karanténních opatření se počítá od posledního kontaktu v minimální délce deseti dnů).

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnujídomácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.) se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař  elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.  Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Pokud je v době do 90 dnů od ukončení izolace po prodělaném onemocnění osoba v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na ní nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění.

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/stanoveni-karanteny-domaci-izolace-pro-deti-zaky-studenty-a-navrat-do-skoly-skolskeho-zarizeni-5448_5448_519_1.html

Vážená paní ředitelko, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedla jako rizikový kontakt.

Prostory mateřské školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Ing. ZUZANA DOSTÁLOVÁ

ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

POBOČEK ZÁPAD, SEVEROZÁPAD A SEVER

Školné 2020

Potvrzení o úhradě školného za rok 2020 budou vydávat od 28. ledna 2021 paní učitelky ve třídách.

Informace z hygienické stanice pro třídu Broučci

Vážená paní ředitelko, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedla jako rizikový kontakt – týká se všech dětí ze třídy BROUČCI, které byly přítomny v těchto dnech: 

ve dnech 11. 1. a  12. 1. 2021 byly/byli v kontaktu děti/zaměstnanci Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly shledány důvody pro karanténní opatření do 21. 1. a 22. 1. 2021 (doba karanténních opatření se počítá od posledního kontaktu v minimální délce deseti dnů).

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.) se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař  elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.  Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Pokud je v době do 90 dnů od ukončení izolace po prodělaném onemocnění osoba v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na ní nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění.

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/stanoveni-karanteny-domaci-izolace-pro-deti-zaky-studenty-a-navrat-do-skoly-skolskeho-zarizeni-5448_5448_519_1.html

Informace pro rodiče ze třídy BROUČCI

Vzhledem k tomu, že bylo dnes odpoledne rychlým testem na COVID-19 pozitivně testováno dítě a nyní čekáme na výsledek testu PCR a informace z hygienické stanice, je třída Broučků od zítřka 13. ledna 2021 uzavřena. O dalším postupu a délce uzavření Vás budeme informovat zde, e-mailem, případně telefonicky.

Strava dětí bude zítra 13. 1. 2021 automaticky odhlášena.

Děkuji za pochopení

 

Dana Kadlečková
ředitelka MŠ

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

předávám informaci z hygienické stanice:

„dne  18. 12. 2020 byli žáci a zaměstnanci Vaší školy v kontaktu s osobou, která je Covid pozitivní.  Epidemiologickým šetřením však nebyl shledán důvod pro karanténní opatření v mateřské škole.

Vzhledem k současným opatřením prosím o tomto informovat rodiče žáků a zaměstnance školy ve smyslu:

Rodiče dětí a personál školy by měli sledovat zdravotní stav dětí/svůj zdravotní stav minimálně po dobu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivní osobou, a v případě klinických obtíží ihned telefonicky kontaktovat praktického lékaře-pediatra/praktického lékaře a sdělit mu, že dítě/personál bylo/byl v úzkém kontaktu s osobou, u které byla prokázána přítomnost SARS-CoV-2.“

Vánoční provoz MŠ

Oznamujeme, že po dohodě se zřizovatelem bude mateřská škola ve dnech
28., 29., 30. a 31. 12. 2020 uzavřena.

V těchto dnech bude probíhat důkladná dezinfekce všech prostor,
abychom se mohli 4. ledna 2021 všichni opět sejít.

Screening školní zralosti

Vážení rodiče a zákonní zástupci předškolních dětí,
ve dnech 21.a 28.ledna 2021 proběhne v naší mateřské škole screening školní zralosti
u předškoláků. Vyšetření školní zralosti slouží jako podklad pro odklad školní docházky.
Máte-li o toto vyšetření zájem, tak si vyzvedněte u paní učitelky ve třídě
Žádost o orientační posouzení školní zralosti, kterou po vyplnění odevzdáte opět ve třídě.
Žádosti odevzdávejte do 18. 12. 2020.

Žádost si můžete vytisknout také zde:

Žádost o orientační posouzení školní zralosti

Děkujeme za spolupráci

Žádost o spolupráci

Vážení rodiče,

oslovuji Vás v této zvláštní době s aktuálními informacemi týkajícími se provozu naší mateřské školy.

Doposud jsme se snažili, aby škola fungovala v normálním režimu a bez omezení ve všech třídách školy.
Vzhledem k tomu, že se situace v souvislosti s pandemií COVID-19 stále mění a nyní došlo k uzavření ZŠ, nastává i pro nás období, které znamená omezení týkající se počtu zaměstnanců a to jak pedagogických, tak ostatních. Řada našich zaměstnanců bude muset od středy 14. 10. 2020 zůstat doma s dětmi.

Tato skutečnost nás nutí k částečnému omezení provozu a to tímto způsobem:

  • Provoz třídy broučků bude od pondělí 19. 10. 2020 do odvolání zrušen a děti budou rozděleny do tříd v budově šnečků.

Proto se obracím na všechny rodiče, kteří mají možnost si děti ponechat doma, s prosbou, zda by tak mohli učinit. Pomohlo by nám to snížit počty dětí, popřípadě i tříd, tak abychom byli schopni pokrýt provoz mateřské školy.

Velmi si vážím Vaší spolupráce a předem děkuji za vstřícnost.

 

Děkuji

Dana Kadlečková

Důležité upozornění

S platností od 14. 10. 2020 nebude rodičům umožněn vstup do budovy mateřské školy.
Děti budou přijímány a předávány rodičům u vstupmích dveří do budovy.

Děkujeme za pochopení

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat v úterý dne 15. září 2020
Budova Kytiček  – od 16,45 hodin na zahradě za budovou Kytiček.
Budova Šnečků a Broučci – od 17,00 hodin na zahradě za budovou Šnečků.

Prosíme, aby vždy přišel jeden zákonný zástupce a bez dětí.

Děkujeme