Žádost o spolupráci

Vážení rodiče,

oslovuji Vás v této zvláštní době s aktuálními informacemi týkajícími se provozu naší mateřské školy.

Doposud jsme se snažili, aby škola fungovala v normálním režimu a bez omezení ve všech třídách školy.
Vzhledem k tomu, že se situace v souvislosti s pandemií COVID-19 stále mění a nyní došlo k uzavření ZŠ, nastává i pro nás období, které znamená omezení týkající se počtu zaměstnanců a to jak pedagogických, tak ostatních. Řada našich zaměstnanců bude muset od středy 14. 10. 2020 zůstat doma s dětmi.

Tato skutečnost nás nutí k částečnému omezení provozu a to tímto způsobem:

 • Provoz třídy broučků bude od pondělí 19. 10. 2020 do odvolání zrušen a děti budou rozděleny do tříd v budově šnečků.

Proto se obracím na všechny rodiče, kteří mají možnost si děti ponechat doma, s prosbou, zda by tak mohli učinit. Pomohlo by nám to snížit počty dětí, popřípadě i tříd, tak abychom byli schopni pokrýt provoz mateřské školy.

Velmi si vážím Vaší spolupráce a předem děkuji za vstřícnost.

 

Děkuji

Dana Kadlečková

Důležité upozornění

S platností od 14. 10. 2020 nebude rodičům umožněn vstup do budovy mateřské školy.
Děti budou přijímány a předávány rodičům u vstupmích dveří do budovy.

Děkujeme za pochopení

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat v úterý dne 15. září 2020
Budova Kytiček  – od 16,45 hodin na zahradě za budovou Kytiček.
Budova Šnečků a Broučci – od 17,00 hodin na zahradě za budovou Šnečků.

Prosíme, aby vždy přišel jeden zákonný zástupce a bez dětí.

Děkujeme

 

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

SEZNAMY ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD BUDOU OD 28. 8. 2020 VYVĚŠENY
U VCHODŮ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nově nastupující děti:

– do mateřské školy půjde s dítětem pouze jeden zákonný zástupce,  který při vstupu  provede dezinfekci rukou a po celou dobu pobytu v budově školy bude mít nasazenou     roušku

– adaptace bude probíhat první den v přítomnosti zákonného zástupce asi jednu hodinu,
o dalším průběhu adaptace budou informovat učitelky ve třídách

Děti, které již naši mateřskou školu navštěvují:

– do budovy školy bude vstupovat vždy pouze jeden zákonný zástupce, který při vstupu
do budovy provede dezinfekci rukou a po celou dobu pohybu v budově bude mít  nasazenou roušku

– v šatně třídy může být nejvíce 5 zákonných zástupců, ostatní prosíme o trpělivost, do budovy budou vpouštěni postupně

–  pokud je to možné, neposílejte alespoň první týden děti se starším sourozencem

UPOZORŇUJEME, ŽE DĚTI, U KTERÝCH  SE BUDOU PŘI PŘÍCHODU PROJEVOVAT ZNÁMKY ONEMOCNĚNÍ, NEBUDOU DO ŠKOLY PŘIJATY.

Do MŠ děti potřebují batůžek, dvě roušky v uzavíratelném sáčku, oblečení do třídy, oblečení na pobyt venku, náhradní oblečení (zůstane uložené v šatně), bačkůrky a lahvičku s pitím.

NE – žádné hračky, ani plyšáky.

 

Platby pro školní rok 2020/2021

Prosíme rodiče, aby věnovali pozornost změnám plateb
za školné a stravné od 1. 9. 2020.

Děkujeme

 

 

Prázdninový provoz – rozdělení do tříd

Rozdělení dětí do tříd

Pokyny k prázdninovému provozu 7. 7. – 17. 7. 2020

Co děti potřebují do MŠ:

První den docházky předá zákonný zástupce dítěte Čestné prohlášení:

Čestné prohlášení o nexistenci virového onemocnění

Provoz MŠ bude probíhat za podmínek nastavených ke dni 25. 5. 2020 (viz. Pravidla při znovuotevření školy – 16. 5. 2020)

Provozní doba MŠ při prázdninovém provozu 7,00 – 17,00 hodin

Do třídy:

 • pohodlné oblečení, přiměřeně k počasí
 • bačkůrky – ne pantofle, crocs
 • podepsanou lahvičku (0,5 l) s pitím – během dne doplňujeme
 • lehké pyžamko
 • Není povoleno přinášení hraček

Na zahradu:

 • pohodlné oblečení – takové, které se může umazat
 • kšiltovku
 • boty vhodné na písek

Dále: 

 • batůžek
 • náhradní oblečení – spodní prádlo, ponožky, triko, tepláky, legínky či kraťasy

Všechny věci dětem podepište

Pokud bude hodně teplé a slunečné počasí, tak prosíme, děti ráno natřete opalovacím krémem.

 

STRAVA

Prosíme rodiče dětí z jiných mateřských škol, které mají prokázané alergie, aby se před nástupem do mateřské školy spojili s vedoucí školní jídelny a domluvili se na způsobu stravování.

Vedoucí ŠJ: Michaela Vejlupková – tel.: 731129575

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Informativní schůzka pro rodiče dětí přijatých pro školní rok 2020/2021 proběhne
25. června 2020 v 16,30 hodin na zahradě mateřské školy – u budovy šnečků.

Prosíme, aby se zúčastnil vždy jeden zákonný zástupce – bez dětí.

Děkujeme

Prázdninový provoz 7. 7. 2020 – 17. 7. 2020

Seznam přijatých dětí dle variabilních symbolů

Seznam přijatých dětí 7. 7. 2020 – 17. 7. 2020

Pokyny k platbám za prázdninový provoz v MŠ Socháňova
7. 7. 2020 – 17. 7. 2020

 

Platba za školné musí být zaplacena nejpozději do 24. 6. 2020,
na bankovní účet číslo 006023-0170731359/0800, s příslušným variabilním symbolem, který byl dítěti přidělen.

Pro období 7. 7. 2020 – 17. 7. 2020 je stanovena částka 252,- Kč.

Od 1.1.2005 dle nového školského zákona č. 561/2004 Sb., neplatí školné předškolní děti
a děti s odkladem školní docházky.

 

Platba za stravné musí být zaplacena nejpozději do 24. 6. 2020,
na bankovní účet číslo 35 – 0170731359/0800, variabilní symbol – číslo
dítěte

Výše stravného:

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování upravujeme cenu
za stravování dítěte v MŠ takto:

Děti 3 – 6 let (přesnídávka, oběd, svačina) 38,-Kč/den – 342,- Kč/9 dnů


Děti 7 -10 let (přesnídávka, oběd, svačina) 43,-Kč/den – 387,- Kč/9 dnů
(děti, které dosáhnou ve školním roce /1. 9. – 31. 8./ věku 7 let)

 

Dítě, které nebude mít v daném termínu zaplaceno, nebude do MŠ přijato.

Přijetí pro školní rok 2020/2021 – složka ZÁPIS