PROVOZ TŘÍDY BROUČKŮ

Děti z Broučků budou po celý tento týden na odpoledne spojeny do třídy Červený šnek.

Děkujieme za pochopení

INFORMACE PRO RODIČE Z ODDĚLENÍ BROUČKŮ

Z provozních důvodů jsou děti z oddělení Broučků od dnešního dne 3. 2. 2020 přemístěny do vedlejší budovy – oddělení červený šnek.
Od zítřka 4. 2. 2020 do odvolání se budou již od rána děti scházet v červeném šnečku.

Děkujeme za pochopení

Zahájení školního roku

Třídní seznamy dětí jsou vyvěšeny u  vstupních dveří do tříd.

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 12. – 23. 8. 2019

Prázdninový provoz – ROZDĚLENÍ DO TŘÍD

Co děti potřebují do MŠ

Prázdninový provoz 26. – 30. 8. 2019

Prázdninový provoz 26. – 30. 8. 2019

Prázdninový provoz

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Prosíme rodiče, aby platbu školného a stravného provedli do 14. 6. 2019.
Pokud nebude platba uhrazena, nebude dítě na prázdninový provoz přijato.

Upozornění pro zákonné zástupce nově přijatých dětí

O přijetí dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které se stane součástí spisu každého přijatého dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do protokolu, či písemně požádat o vydání jeho stejnopisu. Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti tomuto nelze podat odvolání.

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/20120

Rozhodnutí o přijetí

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu – malování

Výzva_MŠ_Soch malování

19SoD konc_proMŠ_výmalby

Nabídkový list

Zrušení zadávacího řízení

Zrušení zadávacího řízení