Zahájení školního roku

Třídní seznamy dětí jsou vyvěšeny u  vstupních dveří do tříd.

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 12. – 23. 8. 2019

Prázdninový provoz – ROZDĚLENÍ DO TŘÍD

Co děti potřebují do MŠ

Přijmeme učitelku

Hledáme učitelku na plný úvazek

Nástup možný 26. 8. 2019

Informace na tel.: ředitelka školy – 734 428 342
zástupkyně ředitelky – 734 428 344

Případně můžete zaslat CV na: reditelka@ms-sochanova.cz
zastupkyne@ms-sochanova.cz

 

Prázdninový provoz 26. – 30. 8. 2019

Prázdninový provoz 26. – 30. 8. 2019

Prázdninový provoz

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Prosíme rodiče, aby platbu školného a stravného provedli do 14. 6. 2019.
Pokud nebude platba uhrazena, nebude dítě na prázdninový provoz přijato.

Upozornění pro zákonné zástupce nově přijatých dětí

O přijetí dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které se stane součástí spisu každého přijatého dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do protokolu, či písemně požádat o vydání jeho stejnopisu. Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti tomuto nelze podat odvolání.

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/20120

Rozhodnutí o přijetí

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu – malování

Výzva_MŠ_Soch malování

19SoD konc_proMŠ_výmalby

Nabídkový list

Zrušení zadávacího řízení

Zrušení zadávacího řízení

Výběrové řízení – malování

Výzva_MŠ_Soch malování

Nabídka malování bez ceny

19SoD konc_proMŠ_výmalby