INFORMACE K TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Testování dětí bude probíhat takto:

děti ze šněčků a broučci  –  TESTOVACÍ MÍSTO – zadní vchod do budovy šneků

děti z kytiček – TESTOVACÍ MÍSTO – zadní vchod do budovy kytiček

Testování se týká také dětí IZS, které budou od pondělí ve svých budovách.