Informace k uzavření školy

Informace o uzavření mateřské školy

Na základě rozhodnutí Krizového štábu Městské části
Praha 17 ze dne 13. 3. 2020, je od pondělí 16. 3. 2020
až do odvolání, zrušen provoz všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 17.

Děti není nutné omlouvat z docházky ani ze stravy.

Úplata za školné bude vyúčtována po skončení mimořádných opatření.

Prosíme rodiče, kteří budou potřebovat vystavit Žádost o ošetřovné
při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení, aby nás o této skutečnosti informovali prostřednictvím e-mailu:
reditelka@ms-sochanova.cz nebo zastupkyně@ms-sochanova.cz .
Následně budete informováni o možnosti vyzvednutí.

Děkuji za pochopení

Dana Kadlečková, ředitelka MŠ

 

https://www.repy.cz/aktuality/nova-opatreni-pro-mc-praha-17