INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

SEZNAMY ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD BUDOU OD 28. 8. 2020 VYVĚŠENY
U VCHODŮ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nově nastupující děti:

– do mateřské školy půjde s dítětem pouze jeden zákonný zástupce,  který při vstupu  provede dezinfekci rukou a po celou dobu pobytu v budově školy bude mít nasazenou     roušku

– adaptace bude probíhat první den v přítomnosti zákonného zástupce asi jednu hodinu,
o dalším průběhu adaptace budou informovat učitelky ve třídách

Děti, které již naši mateřskou školu navštěvují:

– do budovy školy bude vstupovat vždy pouze jeden zákonný zástupce, který při vstupu
do budovy provede dezinfekci rukou a po celou dobu pohybu v budově bude mít  nasazenou roušku

– v šatně třídy může být nejvíce 5 zákonných zástupců, ostatní prosíme o trpělivost, do budovy budou vpouštěni postupně

–  pokud je to možné, neposílejte alespoň první týden děti se starším sourozencem

UPOZORŇUJEME, ŽE DĚTI, U KTERÝCH  SE BUDOU PŘI PŘÍCHODU PROJEVOVAT ZNÁMKY ONEMOCNĚNÍ, NEBUDOU DO ŠKOLY PŘIJATY.

Do MŠ děti potřebují batůžek, dvě roušky v uzavíratelném sáčku, oblečení do třídy, oblečení na pobyt venku, náhradní oblečení (zůstane uložené v šatně), bačkůrky a lahvičku s pitím.

NE – žádné hračky, ani plyšáky.