Informace pro rodiče dětí ze třídy červená, oranžová a modrá kytička

Vážení rodiče,

níže přikládám informaci z hygienické stanice. Tato informace se týká dětí, které byly ve školce 12. a 13. 1. 2022.

Vážení rodiče,

z důvodu kontaktu Vašeho dítěte s pozitivní osobou dne 12.1. anebo 13.1.2022 je mu nařízena karanténa. Karanténa je nařízena 5 dnů od data kontaktu s pozitivní osobou. Karanténa je nařízena dle metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 37994/2021-4/OVZ ze dne 3.1.2022, platné od 11.1. do 16.1.2022. Den kontaktu je dnem „0“, ukončení karantény je bez PCR testu, a to v případě, že poslední dva dny před koncem nevykazuje osoba příznaky onemocnění COVID-19. V případě, že se objeví příznaky v následujících 14 dnech , je osoba povinna absolvovat PCR test. Po návratu do školky je doporučeno všem dalších 5 dní nosit respirátor.