Informace pro rodiče dětí ze třídy modrá kytička

Vážení rodiče,

dětí, které byly v MŠ v pondělí 10. 1. 2022 mají, vzhledem k opakovanému kontaktu s COVID pozitivním, karanténu prodlouženou do soboty 15. 1. 2022 včetně.