Informace pro rodiče dětí ze třídy žlutá kytička, zelená kytička, červená kytička

Vážení rodiče,

děti ze žluté kytičky, které byly přítomny v pátek dne 14. 1. 2022 ve školce, byly v kontaktu s COVID pozitivním, proto se dětí týká karanténa, která platí do středy
19. 1. 2022 včetně. To znamená, že ve čtvrtek mohou tyto děti opět přijít do školky,
pokud nebudou jevit známky onemocnění COVID.

Tato informace se týká také dětí ze třídy zelená a červená kytička, které byly ve žluté kytičce v pátek odpoledne.

Na vyjádření hygieny čekáme.

Děkujeme za spolupráci