Nové informace k provozu MŠ

Žádost o spolupráci

Vzhledem k plánovanému postupnému otevírání mateřské školy asi od 25. 5. 2020 současně
se základními školami, prosíme rodiče, kteří zvažují návrat dítěte do mateřské školy, aby tuto skutečnost oznámili nejpozději do 3. 5. 2020 na emailovou adresu: zastupkyne@ms-sochanova.cz,
do předmětu zprávy napište heslo NÁVRAT.

Upozorňujeme, že se jedná o OMEZENÝ PROVOZ, týkající se dětí rodičů, kteří se musí nutně vrátit do zaměstnání. Provoz bude probíhat za přísných hygienických podmínek.

Ošetřovné zůstává v platnosti, dokud opět nenastoupíte do aktivního zaměstnání, které nelze vykonávat z domova.

 

Děkujeme za Vaši spolupráci při řešení této složité situace