Opatření během provozu

Vážení rodiče,

od zahájení školního roku jsme omezili počet rodičů, kteým je umožněn vstup do šaten při přijímání i vyzvedávání dětí, protože musíme zajistit omezený pohyb osob v prostorách MŠ. Pokud to bude možné, prosíme o rychlé převlečení a předání dětí do třídy.

Hygienická pravidla platí stejně jako v loňském roce.

Pokud by se u dětí během pobytu ve škole začaly projevovat známky onemocnění, budete informováni telefonicky a dítě vyčká do vašeho příchodu v oddělené místnosti.

Další podrobnosti probereme na třídní schůzce, která se bude konat dne 16. 9. 2021 na zahradě školy, pozvánky jsou již vyvěšeny v šatnách.

Děkuji za spolupráci