Přijetí dětí z Ukrajiny – zápis 7. 6. 2022

K nástupu do MŠ byly přijaty děti s těmito registračními čísly:

D/1/2022/ZU
D/3/2022/ZU
D/4/2022/ZU
D/5/2022/ZU
D/6/2022/ZU
D/7/2022/ZU

Schůzka pro rodiče nových dětí se koná ve čtvrtek 23. 6. 2022 v 16:00 hodin na zahradě mateřské školy.
Na schůzce budete informováni o tom do jaké třídy bude dítě zařazeno a co bude do MŠ potřebovat.
Dostavte se prosím bez dětí.