Prodloužení karanténních opatření červený a žlutý šnek

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,

předávám informaci k prodloužení karanténních opatření:

ve dnech 4. 2. a 5. 2. 2021 byly/byli v kontaktu děti/zaměstnanci Vaší mateřské školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi sdělených kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 14. 2. a 15. 2. 2021 (dle posledního dne rizikového kontaktu).

Z důvodu nově zjištěné pozitivně testované osoby v kolektivu mateřské školy, která byla přítomna v zařízení ještě dne 9. 2. 2021, byly epidemiologickým šetřením u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro prodloužení karanténních opatření do 19. 2. 2021 .

Z důvodu nově zjištěného případu Covid-19 v kolektivu je tedy potřeba dodržovat domácí karanténu do 19. 2. 2021 a znovu absolvovat odběr – vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Prosím Vás o předání této informace zákonným zástupcům dětí a zaměstnancům, které jste opakovaně uvedla jako rizikový kontakt.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Ing. ZUZANA DOSTÁLOVÁ

ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

POBOČEK ZÁPAD, SEVEROZÁPAD A SEVER