Rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí

Rodiče nepřijatých dětí si mohou Rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně dne 6.6.2022 v době od 10:00 do 14:00 hodin.
Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou s doručenkou do vlastních rukou.

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat dne 23. 6. 2022 v 16:00 hodin na zahradě MŠ vedle budovy šnečků. Na schůzce Vám oznámíme rozdělení do tříd a další informace k nástupu.
Na schůzku přijďte bez dětí.