Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí se uskuteční
dne 18. 6. 2024 v 1530 hodin na zahradě mateřské školy.
Prosíme, zajistěte si v době schůzky hlídání pro své děti.