Školné 2020

Potvrzení o úhradě školného za rok 2020 budou vydávat od 28. ledna 2021 paní učitelky ve třídách.