Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat v úterý dne 15. září 2020
Budova Kytiček  – od 16,45 hodin na zahradě za budovou Kytiček.
Budova Šnečků a Broučci – od 17,00 hodin na zahradě za budovou Šnečků.

Prosíme, aby vždy přišel jeden zákonný zástupce a bez dětí.

Děkujeme