UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

předávám informaci z hygienické stanice:

„dne  18. 12. 2020 byli žáci a zaměstnanci Vaší školy v kontaktu s osobou, která je Covid pozitivní.  Epidemiologickým šetřením však nebyl shledán důvod pro karanténní opatření v mateřské škole.

Vzhledem k současným opatřením prosím o tomto informovat rodiče žáků a zaměstnance školy ve smyslu:

Rodiče dětí a personál školy by měli sledovat zdravotní stav dětí/svůj zdravotní stav minimálně po dobu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivní osobou, a v případě klinických obtíží ihned telefonicky kontaktovat praktického lékaře-pediatra/praktického lékaře a sdělit mu, že dítě/personál bylo/byl v úzkém kontaktu s osobou, u které byla prokázána přítomnost SARS-CoV-2.“