Výsledky přijímacího řízení pro rok 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí

INFORMACE K ZÁPISU

Prosíme rodiče nepřijatých dětí, aby si Rozhodnutí o nepřijetí vyzvedli osobně dne 3. června 2024
v době od 8:00 do 12:00 hodin
a od 13:00 do 16:00 hodin v ředitelně MŠ.

Jiný termín po telefonické domluvě – 734 428 342.

Žádáme rodiče dětí, které byly přijaty do více mateřských škol,
aby tuto skutečnost neprodleně oznámili v mateřské škole,
do níž nenastoupí a uvolnili tak místo dalším.