Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí

Prosíme rodiče nepřijatých dětí, aby si vyzvedli Rozhodnutí o nepřijetí osobně dne 5. června 2023 v době od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin v ředitelně MŠ.

Žádáme rodiče dětí, které byly přijaty do více mateřských škol, aby neprodleně oznámili, do které mateřské školy nastoupí a uvolnili tak místo dalším dětem.