Zahájení školního roku

Třídní seznamy dětí jsou vyvěšeny u  vstupních dveří do tříd.