Volná pracovní místa

Do našeho kolektivu přijmeme:

  • učitelku mateřské školy – nástup 28. 8. 2023
    životopis zašlete na: reditelka@ms-sochanova.cz
    případné další informace na tel. čísle – 734 428 342 nebo 734 428 344
  • kuchařku – nástup 28. 8. 2023
    další informace na tel. čísle 731 129 575 nebo pište na:
    vedouci.sj@ms-sochanova.cz 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí

Prosíme rodiče nepřijatých dětí, aby si vyzvedli Rozhodnutí o nepřijetí osobně dne 5. června 2023 v době od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin v ředitelně MŠ.

Žádáme rodiče dětí, které byly přijaty do více mateřských škol, aby neprodleně oznámili, do které mateřské školy nastoupí a uvolnili tak místo dalším dětem.

Výzva k zakázce malého rozsahu – MALOVÁNÍ

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu MALOVÁNÍ

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Milí rodiče,

děti dorazily na školu v přírodě v pořádku.

Prázdninový provoz

Prázdninový provoz naší mateřské školy bude v tomto školním roce probíhat
od 3. 7. do 28. 7. 2023.

3. 7. – 14. 7. 2023 bude provoz v budově šnečků

17. 7. – 28. 7, 2023 bude provoz v budově kytiček.

Přihlášky si můžete vyzvednout ve svých třídách od 17. 4. a vyplněné odevzdáte opět ve svých třídách do 12. 5. 2023. Přihlášky podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Platby na prázdninový provoz proveďte od 15. 6. do 25. 6. 2023. Variabilní symbol u všech plateb týkajících se prázdninového provozu bude váš stálý VS s předčíslím 800.
(800 VS dítěte)

Platba školného 601,- Kč

Stravné – běžné platby.

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

Oprava terasy a chodníku v objektu školní zahrady u budovy 23/1176

Zadavatel, Mateřská škola Socháňova, Praha 6 – Řepy, Socháňova 23/1176,
Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

Výzva_MŠ_Soch terasa a chodníky 2023

Technická zpráva – MŠ Socháňova – oprava terasy

Odhlašování v době jarních prázdnin

Z důvodu nepřítomnosti vedoucí ŠJ v době jarních prázdnin, oznamujte nepřítomnost přihlášených dětí ve třídě.

Děkujeme

Informace k vánočnímu provozu

Vzhledem k nízkému počtu přihlášených dětí bude v době vánočních svátků mateřská škola uzavřena.

Provoz mateřské školy je do 23. 12. 2022, poté bude od 27. 12. do 30. 12. 2022 UZAVŘENA.

Znovu otevřena bude 2. 1. 2023.

VÁNOČNÍ PROVOZ MŠ

Vážení rodiče,

pokud potřebujete své dítě přihlásit do mateřské školy v době vánočních prázdnin 27. – 30. 12. 2022, je třeba dítě přihlásit vyplněním přihlášky, kterou si můžete vyzvednout ve své třídě.

Vyplněné přihlášky odevzdejte svým třídním učitelkám do 25. 11. 2022.
Upozorňujeme, že v době vánočního provozu se vystřídají učitelky ze všech budov a provoz bude probíhat v budově šnečků, kde budou spojeny všechny přihlášené děti. Na vánoční prázdninový provoz jsou přijímány prioritně děti zaměstnaných rodičů.

 

Upozornění: pokud se na vánoční provoz přihlásí méně dětí než 5. provoz bude zrušen.

Informace k opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

směrnice č. 17 – Interní směrnice k realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

Příloha 1 Žadost_dite_zak_ucastnik_balicek

Příloha 2_Žadost_dite_zak_ucastnik_FOND_SOLIDARITY S