Prázdninový provoz

Prázdninový provoz naší mateřské školy bude v tomto školním roce probíhat
od 3. 7. do 28. 7. 2023.

3. 7. – 14. 7. 2023 bude provoz v budově šnečků

17. 7. – 28. 7, 2023 bude provoz v budově kytiček.

Přihlášky si můžete vyzvednout ve svých třídách od 17. 4. a vyplněné odevzdáte opět ve svých třídách do 12. 5. 2023. Přihlášky podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Platby na prázdninový provoz proveďte od 15. 6. do 25. 6. 2023. Variabilní symbol u všech plateb týkajících se prázdninového provozu bude váš stálý VS s předčíslím 800.
(800 VS dítěte)

Platba školného 601,- Kč

Stravné – běžné platby.

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

Oprava terasy a chodníku v objektu školní zahrady u budovy 23/1176

Zadavatel, Mateřská škola Socháňova, Praha 6 – Řepy, Socháňova 23/1176,
Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

Výzva_MŠ_Soch terasa a chodníky 2023

Technická zpráva – MŠ Socháňova – oprava terasy

Odhlašování v době jarních prázdnin

Z důvodu nepřítomnosti vedoucí ŠJ v době jarních prázdnin, oznamujte nepřítomnost přihlášených dětí ve třídě.

Děkujeme

Informace k vánočnímu provozu

Vzhledem k nízkému počtu přihlášených dětí bude v době vánočních svátků mateřská škola uzavřena.

Provoz mateřské školy je do 23. 12. 2022, poté bude od 27. 12. do 30. 12. 2022 UZAVŘENA.

Znovu otevřena bude 2. 1. 2023.

VÁNOČNÍ PROVOZ MŠ

Vážení rodiče,

pokud potřebujete své dítě přihlásit do mateřské školy v době vánočních prázdnin 27. – 30. 12. 2022, je třeba dítě přihlásit vyplněním přihlášky, kterou si můžete vyzvednout ve své třídě.

Vyplněné přihlášky odevzdejte svým třídním učitelkám do 25. 11. 2022.
Upozorňujeme, že v době vánočního provozu se vystřídají učitelky ze všech budov a provoz bude probíhat v budově šnečků, kde budou spojeny všechny přihlášené děti. Na vánoční prázdninový provoz jsou přijímány prioritně děti zaměstnaných rodičů.

 

Upozornění: pokud se na vánoční provoz přihlásí méně dětí než 5. provoz bude zrušen.

Informace k opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

směrnice č. 17 – Interní směrnice k realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

Příloha 1 Žadost_dite_zak_ucastnik_balicek

Příloha 2_Žadost_dite_zak_ucastnik_FOND_SOLIDARITY S

Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2022. Informace o rozdělení dětí do tříd budou vyvěšeny 30. 8. 2022 u vchodových dveří na všech budovách.

Informace co děti potřebují najdete v záložce dokumenty.

Přejeme Vám krásný zbytek prázdnin

 

Sdělení o navýšení cen stravného

SDĚLENÍ O NAVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO

Vzhledem k narůstajícím cenám základních potravin, dochází s účinností od 1. 9. 2022 ke zvýšení ceny za stravné.

Strávníci – děti 3 – 6 let:

Přesnídávka      11,- Kč

Oběd                   27,- Kč

Svačina              10,- Kč      

Celkem          48,- Kč za celodenní stravování a 38,- Kč za polodenní stravování

Měsíční platba činí 1 056,- Kč za celodenní a 836,- Kč za polodenní stravování.

 

Strávníci – děti od 7 let:

Přesnídávka      14,- Kč

Oběd                   29,- Kč

Svačina              11,- Kč      

Celkem          54,- Kč za celodenní stravování a 43,- Kč za polodenní stravování

Měsíční platba činí 1 188,- Kč za celodenní a 946,- Kč za polodenní stravování.

Zásady stanovení stravného se řídí Vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, která se s účinností od 1. září 2021 mění vyhláškou č. 272/2021 Sb.

Výše poplatku za stravování je stanovena finančním limitem této vyhlášky.

Dana Kadlečková – ředitelka MŠ
Michaela Vejlupková – vedoucí ŠJ

 

POZOR – informace k prázdninovému provozu

Vážení rodiče,

děti, které jsou přihlášené na prázdninový provoz, omlouvejte vždy na e-mail třídy, kterou v tu dobu dítě navštěvvuje.

Červenec – e-mail třídy v budově kytiček

Srpen – e-mail třídy v budově šnečků

Adresy naleznete v kontaktech.

Děkujeme a přejeme krásné léto

Přijetí dětí z Ukrajiny – zápis 7. 6. 2022

K nástupu do MŠ byly přijaty děti s těmito registračními čísly:

D/1/2022/ZU
D/3/2022/ZU
D/4/2022/ZU
D/5/2022/ZU
D/6/2022/ZU
D/7/2022/ZU

Schůzka pro rodiče nových dětí se koná ve čtvrtek 23. 6. 2022 v 16:00 hodin na zahradě mateřské školy.
Na schůzce budete informováni o tom do jaké třídy bude dítě zařazeno a co bude do MŠ potřebovat.
Dostavte se prosím bez dětí.