Nové informace k provozu MŠ

Žádost o spolupráci

Vzhledem k plánovanému postupnému otevírání mateřské školy asi od 25. 5. 2020 současně
se základními školami, prosíme rodiče, kteří zvažují návrat dítěte do mateřské školy, aby tuto skutečnost oznámili nejpozději do 3. 5. 2020 na emailovou adresu: zastupkyne@ms-sochanova.cz,
do předmětu zprávy napište heslo NÁVRAT.

Upozorňujeme, že se jedná o OMEZENÝ PROVOZ, týkající se dětí rodičů, kteří se musí nutně vrátit do zaměstnání. Provoz bude probíhat za přísných hygienických podmínek.

Ošetřovné zůstává v platnosti, dokud opět nenastoupíte do aktivního zaměstnání, které nelze vykonávat z domova.

 

Děkujeme za Vaši spolupráci při řešení této složité situace

Informace o doúčtování stravného

Vzhledem k pokračujícímu mimořádnému opatření bylo provedeno doúčtování stravného za období od 1. 9. 2019 do 29. 2. 2020.

Přeplatky byly dnes 2. 4. 2020 odeslány na účty uvedené v přihláškách ke stravování.

Upozornění k platbám

Prosíme rodiče, aby vzhledem k trvajícímu mimořádnému opatřením od dubna 2020 pozastavili platby
školného a stravného.

Děkuji

Dana Kadlečková, ředitelka MŠ

Informace k uzavření školy

Informace o uzavření mateřské školy

Na základě rozhodnutí Krizového štábu Městské části
Praha 17 ze dne 13. 3. 2020, je od pondělí 16. 3. 2020
až do odvolání, zrušen provoz všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 17.

Děti není nutné omlouvat z docházky ani ze stravy.

Úplata za školné bude vyúčtována po skončení mimořádných opatření.

Prosíme rodiče, kteří budou potřebovat vystavit Žádost o ošetřovné
při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení, aby nás o této skutečnosti informovali prostřednictvím e-mailu:
reditelka@ms-sochanova.cz nebo zastupkyně@ms-sochanova.cz .
Následně budete informováni o možnosti vyzvednutí.

Děkuji za pochopení

Dana Kadlečková, ředitelka MŠ

 

https://www.repy.cz/aktuality/nova-opatreni-pro-mc-praha-17

 

Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

V tuto chvíli se opatření týká pouze základních, středních a vysokých škol.
Mateřských škol se toto opatření zatím netýká.  Situaci kolem mimořádného opatření stále sledujeme a pokud by došlo ke změně, budeme Vás prostřednictvím webových stránek neprodleně informovat.

Dana Kadlečková, ředitelka MŠ

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

 

Preventivní opatření v souvislosti s Koronavirem

Preventivní opatření

V souvislosti s reakcí na mediální výstupy televizních zpráv o zavedeném opatření na MČ Praha 6 ze dne 6. 3. 2020, vyhodnotila pracovní skupina ustanovená v souvislosti s Koronavirem COVID – 19, toto opatření:

Na základě doporučení zřizovatele, prosíme všechny rodiče, bude-li to možné, aby nechali své děti příští týden (9. – 13. 3.) doma.  Jedná se o druhý týden po skončení jarních prázdnin, který může být zásadní v souvislosti s inkubační dobou. Pro děti, které nemohou zůstat doma, budou školy v provozu.

Učiněná opatření:

  • ve všech školách probíhá zvýšený úklid dezinfekčními prostředky
  • zřizovatel zajišťuje dostatek dezinfekčních prostředků a papírových ručníků
  • doporučení nevyužívat k přesunu žáků MHD

 

 

V Praze dne 7. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie. Podle našich informací je v Itálii t. č. 16,5 tisíce Čechů.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou. V případě dobrého zdravotního stavu zaměstnanců a jejich zájmu o práci na dálku, vyzýváme zaměstnavatele, aby v této mimořádné situaci vycházeli vstříc a domluvili se se zaměstnanci na možnosti pracovat z domova. V důsledku přijatého mimořádného opatření a též v důsledku dalších dopadů způsobených onemocněním COVID-19 je stát připraven prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky obratem připravit programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů.

Mimořádné opatření v pdf

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Typ: Ostatní
Platná od: 6.3.2020 15:09
Adresa:

Výzva k podání veřejné zakázky malého rozsahu

Oprava páteřních tras vodovodu v areálu MŠ Socháňova, Praha 6 – Řepy

Výzva_MŠ_Soch pískoviště II

Oprava vodovodu rozpočtové položky

 

Informace ke KORONAVIRU

Vážení rodiče,

situaci ohledně výskytu koronaviru v ČR sledujeme. Aktuálně není třeba zavádět žádná opatření.
Pokud jste v poslední době navštívili některou z dalších zasažených zemí nebo jste přišli
do styku s někým, kdo dané země navštívil, informujte o této skutečnosti učitelky ve třídě.

Děkuji.

Informace MŠMT týkající se koronaviru jsou k dispozici na: http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Dana Kadlečková, ředitelka

PROVOZ TŘÍDY BROUČKŮ

Děti z Broučků budou po celý tento týden na odpoledne spojeny do třídy Červený šnek.

Děkujieme za pochopení

INFORMACE PRO RODIČE Z ODDĚLENÍ BROUČKŮ

Z provozních důvodů jsou děti z oddělení Broučků od dnešního dne 3. 2. 2020 přemístěny do vedlejší budovy – oddělení červený šnek.
Od zítřka 4. 2. 2020 do odvolání se budou již od rána děti scházet v červeném šnečku.

Děkujeme za pochopení