Informace ke karanténě dětí z modré, červené a oranžové kytičky

Vážení rodiče,

níže přikládám informaci z krajské hygienické stanice:

Karanténa je nařízena na dobu minimálně 5 dnů od data kontaktu s pozitivní osobou. Karanténa je nařízena dle metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 37994/2021-7/OVZ ze dne 27. 1. 2022, platné od 31. 1. 2022. Den kontaktu je dnem „0“, ukončení karantény je bez PCR testu, a to v případě, že poslední dva dny před koncem nevykazuje osoba příznaky onemocnění COVID-19. V případě, že se objeví příznaky v době karantény a dalších 14 dnech, je osoba povinna absolvovat PCR test.

Dle výše uvedeného metodického pokynu se karanténa týká všech osob, které byly v rizikovém kontaktu (neočkované, očkované, po prodělaném onemocnění). Karanténu nelze zkrátit PCR testem. 

 

Karanténa se nenařídí osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělala onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u ní izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu.

 

Informace pro rodiče ze třídy modrá kytička, oranžová kytička a červená kytička

Vážení rodiče,

ve středu byly děti v kontaktu s COVID pozitivním, karanténa trvá pět dní,
to je do 14. 2. 2022 včetně.

Výjimka z karantény
Pokud dítě v posledních 30 dnech prodělalo covid-19 potvrzený RT-PCR testem, uběhla povinná izolace a nemá příznaky onemocnění, vztahuje se na něj výjimka z karantény.

Tato informace se týká všech dětí z modré kytičky, které byly ve školce ve středu 9. 2. 2022, dětí z oranžové kytičky, které byly ve středu na plavání, dětí z červené kytičky, které byly ve školce ve středu odpoledne.

Oběd mají všechny děti, kterých se informace týká, zítra 11. 2. 2022 odhlášený.

Předpokládám, že Vás bude s dalšími informacemi kontaktovat hygienická stanice.

 

Informace ke stravování

Vážení rodiče,

vzhledem ke karanténě a izolaci zaměstnanců kuchyně nebude tento týden možné si vyzvednout obědy. Oběd se bude počítat pouze přítomným dětem.

Děkuji za pochopení

Aktuální informace ke karanténám

Vážení rodiče,

současná situace ohledně COVID-19, spojená s karanténami a izolacemi, velmi oslabila počet učitelek i ostatních zaměstnanců školky. Z tohoto důvodu bych Vás ráda požádala, pokud máte možnost a neohrozí-li to Vaše pracovní povinnosti, nechejte si děti prosím v příštím týdnu doma.

Moc Vám všem děkuji za spolupráci

Nynější karantény
Děti ze třídy:

BROUČCI nový poslední kontakt 19. 1. 2022
děti, které byly tento den ve školce – karanténa do 24. 1. 2022 – do školky mohou přijít v úterý 25. 1. 2022.
Děti, které nebudou v karanténě a potřebují přijít do školky, mohou přijít do modrého šnečka.

ZELENÁ A ŽLUTÁ KYTIČKA kontakt 19. 1. 2022
děti, které byly tento den ve školce – karanténa do 24. 1. 2022 – do školky mohou přijít v úterý 25. 1. 2022.
Děti, které nebudou v karanténě a potřebují přijít do školky, mohou přijít do
zelené kytičky.

MODRÁ KYTIČKA kontakt 20. 1. 2022
děti, které byly tento den ve školce – karanténa do 25. 1. 2022 – do školky mohou přijít ve středu 26. 1. 2022.
Děti, které nebudou v karanténě a potřebují přijít do školky, mohou přijít do
červené kytičky.

 

 

Informace pro rodiče ze tříhy broučků

Vážení rodiče,

v úterý 18. 1. 2022 byly děti v kontaktu s CIVID pozitivním.
Karanténa je do neděle 23. 1. 2022 včetně. V pondělí mohou děti opět přijít.

Přikládám informaci z hygienické stanice:

Vážení rodiče,

z důvodu kontaktu Vašeho dítěte s pozitivní osobou je mu nařízena karanténa. Karanténa je nařízena na dobu minimálně 5 dnů od data kontaktu s pozitivní osobou. Karanténa je nařízena dle metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 37994/2021-6/OVZ ze dne 14. 1. 2022, platné od 17. 1. 2022. Den kontaktu je dnem „0“, ukončení karantény je bez PCR testu, a to v případě, že poslední dva dny před koncem nevykazuje osoba příznaky onemocnění COVID-19. V případě, že se objeví příznaky v době karantény a dalších 14 dnech, je osoba povinna absolvovat PCR test. Po návratu do školky je doporučeno všem dalších 5 dní nosit respirátor. Výjimku mají děti do 6 let.

Dle výše uvedeného metodického pokynu nejsou stanoveny výjimky pro nařízení karanténních opatření. Tedy, karanténa se týká všech osob, které byly v rizikovém kontaktu (neočkované, očkované, po prodělaném onemocnění). Karanténu nelze zkrátit PCR testem. 

REFERENT PRO OCHRANU A PODPORU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ  A MLADISTVÝCH POBOČEK ZÁPAD, SEVEROZÁPAD A SEVER

Informace pro rodiče z modrého šnečka

Vážení rodiče,

děti, které byly ve školce v pondělí 17. 1. 2022 byly v kontaktu s COVID pozitivním, proto Vás bude kontaktovat hygiena. Karanténa by měla trvat do soboty 22. 1. 2022 včetně.

Děkuji za spolupráci

Informace pro rodiče dětí ze třídy žlutá kytička, zelená kytička, červená kytička

Vážení rodiče,

děti ze žluté kytičky, které byly přítomny v pátek dne 14. 1. 2022 ve školce, byly v kontaktu s COVID pozitivním, proto se dětí týká karanténa, která platí do středy
19. 1. 2022 včetně. To znamená, že ve čtvrtek mohou tyto děti opět přijít do školky,
pokud nebudou jevit známky onemocnění COVID.

Tato informace se týká také dětí ze třídy zelená a červená kytička, které byly ve žluté kytičce v pátek odpoledne.

Na vyjádření hygieny čekáme.

Děkujeme za spolupráci

Náhradní lekce plavání

Náhradní lekce plavaní – za promeškané karanténou – proběhne pro všechny skupiny ve čtvrtek 20. ledna 2022.

Informace pro rodiče dětí ze třídy červená, oranžová a modrá kytička

Vážení rodiče,

níže přikládám informaci z hygienické stanice. Tato informace se týká dětí, které byly ve školce 12. a 13. 1. 2022.

Vážení rodiče,

z důvodu kontaktu Vašeho dítěte s pozitivní osobou dne 12.1. anebo 13.1.2022 je mu nařízena karanténa. Karanténa je nařízena 5 dnů od data kontaktu s pozitivní osobou. Karanténa je nařízena dle metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 37994/2021-4/OVZ ze dne 3.1.2022, platné od 11.1. do 16.1.2022. Den kontaktu je dnem „0“, ukončení karantény je bez PCR testu, a to v případě, že poslední dva dny před koncem nevykazuje osoba příznaky onemocnění COVID-19. V případě, že se objeví příznaky v následujících 14 dnech , je osoba povinna absolvovat PCR test. Po návratu do školky je doporučeno všem dalších 5 dní nosit respirátor.

Informace pro rodiče dětí ze třídy modrá kytička

Vážení rodiče,

dětí, které byly v MŠ v pondělí 10. 1. 2022 mají, vzhledem k opakovanému kontaktu s COVID pozitivním, karanténu prodlouženou do soboty 15. 1. 2022 včetně.