Informace ke KORONAVIRU

Vážení rodiče,

situaci ohledně výskytu koronaviru v ČR sledujeme. Aktuálně není třeba zavádět žádná opatření.
Pokud jste v poslední době navštívili některou z dalších zasažených zemí nebo jste přišli
do styku s někým, kdo dané země navštívil, informujte o této skutečnosti učitelky ve třídě.

Děkuji.

Informace MŠMT týkající se koronaviru jsou k dispozici na: http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Dana Kadlečková, ředitelka