Prázdninový provoz 7. 7. 2020 – 17. 7. 2020

Seznam přijatých dětí dle variabilních symbolů

Seznam přijatých dětí 7. 7. 2020 – 17. 7. 2020

Pokyny k platbám za prázdninový provoz v MŠ Socháňova
7. 7. 2020 – 17. 7. 2020

 

Platba za školné musí být zaplacena nejpozději do 24. 6. 2020,
na bankovní účet číslo 006023-0170731359/0800, s příslušným variabilním symbolem, který byl dítěti přidělen.

Pro období 7. 7. 2020 – 17. 7. 2020 je stanovena částka 252,- Kč.

Od 1.1.2005 dle nového školského zákona č. 561/2004 Sb., neplatí školné předškolní děti
a děti s odkladem školní docházky.

 

Platba za stravné musí být zaplacena nejpozději do 24. 6. 2020,
na bankovní účet číslo 35 – 0170731359/0800, variabilní symbol – číslo
dítěte

Výše stravného:

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování upravujeme cenu
za stravování dítěte v MŠ takto:

Děti 3 – 6 let (přesnídávka, oběd, svačina) 38,-Kč/den – 342,- Kč/9 dnů


Děti 7 -10 let (přesnídávka, oběd, svačina) 43,-Kč/den – 387,- Kč/9 dnů
(děti, které dosáhnou ve školním roce /1. 9. – 31. 8./ věku 7 let)

 

Dítě, které nebude mít v daném termínu zaplaceno, nebude do MŠ přijato.