PRODLOUŽENÍ KARANTÉNY MODRÝ A ZELENÝ ŠNEK

Vážení rodiče,

předávám novou informaci z Krajské hygienické stanice:

ve dnech 16. 2., 17. 2., 18. 2. a 19. 2. 2021 byly/byli v kontaktu děti/zaměstnanci Vaší mateřské školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi sdělených kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 26. 2., 27. 2., 28. 2. a 1. 3. 2021 (dle posledního dne rizikového kontaktu).

Z důvodu nově zjištěné pozitivně testované osoby v kolektivu mateřské školy, která byla přítomna v zařízení ještě dne 22. 2. 2021, byly epidemiologickým šetřením u Vámi sdělených kontaktů shledány důvody pro prodloužení karanténních opatření do 4. 3. 2021 (dle posledního dne rizikového kontaktu).

Z důvodu nově zjištěného případu Covid-19 v kolektivu je tedy potřeba dodržovat domácí karanténu do 4. 3. 2021 a znovu absolvovat odběr –vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Ing. ZUZANA DOSTÁLOVÁ

ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

POBOČEK ZÁPAD, SEVEROZÁPAD A SEVER