Sdělení o navýšení cen stravného

SDĚLENÍ O NAVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO

Vzhledem k narůstajícím cenám základních potravin, dochází s účinností od 1. 9. 2022 ke zvýšení ceny za stravné.

Strávníci – děti 3 – 6 let:

Přesnídávka      11,- Kč

Oběd                   27,- Kč

Svačina              10,- Kč      

Celkem          48,- Kč za celodenní stravování a 38,- Kč za polodenní stravování

Měsíční platba činí 1 056,- Kč za celodenní a 836,- Kč za polodenní stravování.

 

Strávníci – děti od 7 let:

Přesnídávka      14,- Kč

Oběd                   29,- Kč

Svačina              11,- Kč      

Celkem          54,- Kč za celodenní stravování a 43,- Kč za polodenní stravování

Měsíční platba činí 1 188,- Kč za celodenní a 946,- Kč za polodenní stravování.

Zásady stanovení stravného se řídí Vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, která se s účinností od 1. září 2021 mění vyhláškou č. 272/2021 Sb.

Výše poplatku za stravování je stanovena finančním limitem této vyhlášky.

Dana Kadlečková – ředitelka MŠ
Michaela Vejlupková – vedoucí ŠJ