Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

Oprava terasy a chodníku v objektu školní zahrady u budovy 23/1176

Zadavatel, Mateřská škola Socháňova, Praha 6 – Řepy, Socháňova 23/1176,
Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

Výzva_MŠ_Soch terasa a chodníky 2023

Technická zpráva – MŠ Socháňova – oprava terasy