Prázdninový provoz

Náhradní provoz mateřských škol v době letních prázdnin 

Do 3. 7. 2020 jsou v provozu všechny mateřské školy.

Úplné přerušení provozu ve všech mateřských školách bude od 27. 7.  do 14. 8.
a 31. 8.2020.

Po projednání se zřizovatelem byly stanoveny termíny náhradního provozu v těchto mateřských školách:

MŠ Socháňova od 7. 7.  do 17. 7. 2020

MŠ Pastelka od 20. 7. do 24. 7. 2020 MŠ Laudova se spec. třídami  na pracovišti Opuková doplní provoz v případě potřeby

MŠ Bendova od 17. 8. do 28. 8. 2020

Náhradní provoz je určen především pro děti z Řep, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemohou čerpat dovolenou. Rodiče si stáhnou přihlášky z webových stránek mateřských škol, kam děti docházejí. Do 27. 5. 2020 na domovské mateřské školy vyplněné přihlášky doručí elektronicky, poštou nebo osobně. Po odevzdání přihlášky bude každému e-mailem zaslán variabilní symbol pro bezhotovostní platbu nákladů na docházku dítěte v době prázdninového provozu.

Přihláška ke stažení zde:

přihláška prázdniny 2020.2

Výsledky zápisu na dobu určitou budou vyvěšeny v mateřské škole, která provoz zajišťuje od 10. 6. 2020. zde najdete i pokyny pro platbu za školné a stravné, které musí být uhrazeno do 24. 6. 2020.

 

Kontakty na mateřské školy:

Mateřská škola Ředitelka Kontakt
MŠ Laudova se spec. třídami
Laudova 3/1030
163 00 Praha 6 – Řepy
pracoviště Opuková 10/373 
Mgr. Alena Lucová 235 314 535
reditelka@mslaudova.cz
http://www.mslaudova.cz 
MŠ Socháňova
Socháňova 23/1176
163 00 Praha 6 – Řepy
Dana Kadlečková 734 428 342
reditelka@ms-sochanova.cz
http://www.ms-sochanova.cz 
MŠ Pastelka
Španielova 27/1316
163 00 Praha 6 – Řepy 
Pavlína Medvedíková

 

235 324 185
pastelka.ms@volny.cz
http://www.pastelkarepy.cz
MŠ Bendova
Bendova 1/1123
Mgr. Ivana Panochová 235 314 150
msbendova@seznam.cz
http://www.msbendova.cz