PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vzhledem k mimořádné situaci spojené s nemocí COVID-19 bude prázdninový provoz zajišťovat každá škola pouze pro své děti.

Naše MŠ pro Vás bude otevřena od 1. 7. do 16. 7. 2021 (dny 5. a 6. 7. jsou státní svátky
a MŠ je uzavřena) – v budově šnečků.

Dále bude provoz probíhat od 16. 8. do 27. 8. 2021v budově kytiček.

V době od 19. 7. do 13. 8. 2021 a ve dnech 30. a 31. 8. 2021 bude MŠ UZAVŘENA.

Přihlášku na prázdninový provoz si můžete stáhnout zde:

Přihláška na prázdninový provoz

Vyplněnou přihlášku předejte ve své třídě nejpozději do 30. 4. 2021.

Platby stravného a školného na prázdninový provoz proveďte
od 1. 6. 2021 nejpozději však do 15. 6. 2021.

Platby stravné: č. účtu: 35 – 0170731359/0800            VS: 800 a VS dítěte

Děti 3 – 6 let celodenní 43,-Kč/den, polodenní 34,- Kč/den
Děti 7 – 10 let celodenní 49,-Kč/den, polodenní 39,- Kč/den

Platby školné: č. účtu: 006023-0170731359/0800      VS: 800 a VS dítěte

Výše školného je 385,- Kč za daný měsíc.
Platba školného se netýká předškolních dětí.

Vzhledem k omezené kapacitě prázdninového provozu nebude na později podané přihlášky nebo na přihlášky, u kterých nedojde do 15. 6. 2021 k platbě, brán zřetel.

V případě nemoci se vrací pouze platba za stravné.