Prázdninový provoz

Provoz mateřské školy v době letních prázdnin školního roku 2021/2022:

od 1. 7. do 15. 7. 2022 (dny 5. a 6. 7. jsou státní svátky
a MŠ je uzavřena) – v budově kytiček

od 15. 8. do 26. 8. 2022 – v budově šnečků

V době od 18. 7. do 12. 8. 2022 a ve dnech 29. až 31. 8. 2021 bude MŠ UZAVŘENA.

Přihlášku na prázdninový provoz si můžete vyzvednout ve své třídě nebo stáhnout zde:

Přihláška na prázdninový provoz

Vyplněnou přihlášku předejte ve své třídě nejpozději do 30. 4. 2022.
Nezasílejte e-mailem.

Platby stravného a školného na prázdninový provoz proveďte
od 15. 6. 2022 nejpozději však do 25. 6. 2022.

Platby stravné: č. účtu: 35 – 0170731359/0800            VS: 800 a VS dítěte

Děti 3 – 6 let celodenní 43,-Kč/den, polodenní 34,- Kč/den
Děti 7 – 10 let celodenní 49,-Kč/den, polodenní 39,- Kč/den

Platby školné: č. účtu: 006023-0170731359/0800      VS: 800 a VS dítěte

Výše školného je 338,- Kč za daný měsíc.
Platba školného se netýká předškolních dětí.

Vzhledem k omezené kapacitě prázdninového provozu nebude na později podané přihlášky nebo na přihlášky, u kterých nebude provedena platba do 25. 6. 2022, brán zřetel.

V případě nemoci se vrací pouze platba za stravné.