Prázdninový provoz

Prázdninový provoz naší mateřské školy bude v tomto školním roce probíhat
od 3. 7. do 28. 7. 2023.

3. 7. – 14. 7. 2023 bude provoz v budově šnečků

17. 7. – 28. 7, 2023 bude provoz v budově kytiček.

Přihlášky si můžete vyzvednout ve svých třídách od 17. 4. a vyplněné odevzdáte opět ve svých třídách do 12. 5. 2023. Přihlášky podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Platby na prázdninový provoz proveďte od 15. 6. do 25. 6. 2023. Variabilní symbol u všech plateb týkajících se prázdninového provozu bude váš stálý VS s předčíslím 800.
(800 VS dítěte)

Platba školného 601,- Kč

Stravné – běžné platby.