Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Informativní schůzka pro rodiče dětí přijatých pro školní rok 2020/2021 proběhne
25. června 2020 v 16,30 hodin na zahradě mateřské školy – u budovy šnečků.

Prosíme, aby se zúčastnil vždy jeden zákonný zástupce – bez dětí.

Děkujeme