Screening školní zralosti

Vážení rodiče a zákonní zástupci předškolních dětí,
ve dnech 21.a 28.ledna 2021 proběhne v naší mateřské škole screening školní zralosti
u předškoláků. Vyšetření školní zralosti slouží jako podklad pro odklad školní docházky.
Máte-li o toto vyšetření zájem, tak si vyzvedněte u paní učitelky ve třídě
Žádost o orientační posouzení školní zralosti, kterou po vyplnění odevzdáte opět ve třídě.
Žádosti odevzdávejte do 18. 12. 2020.

Žádost si můžete vytisknout také zde:

Žádost o orientační posouzení školní zralosti

Děkujeme za spolupráci