Vánoční provoz MŠ

Oznamujeme, že po dohodě se zřizovatelem bude mateřská škola ve dnech
28., 29., 30. a 31. 12. 2020 uzavřena.

V těchto dnech bude probíhat důkladná dezinfekce všech prostor,
abychom se mohli 4. ledna 2021 všichni opět sejít.

Screening školní zralosti

Vážení rodiče a zákonní zástupci předškolních dětí,
ve dnech 21.a 28.ledna 2021 proběhne v naší mateřské škole screening školní zralosti
u předškoláků. Vyšetření školní zralosti slouží jako podklad pro odklad školní docházky.
Máte-li o toto vyšetření zájem, tak si vyzvedněte u paní učitelky ve třídě
Žádost o orientační posouzení školní zralosti, kterou po vyplnění odevzdáte opět ve třídě.
Žádosti odevzdávejte do 18. 12. 2020.

Žádost si můžete vytisknout také zde:

Žádost o orientační posouzení školní zralosti

Děkujeme za spolupráci

Žádost o spolupráci

Vážení rodiče,

oslovuji Vás v této zvláštní době s aktuálními informacemi týkajícími se provozu naší mateřské školy.

Doposud jsme se snažili, aby škola fungovala v normálním režimu a bez omezení ve všech třídách školy.
Vzhledem k tomu, že se situace v souvislosti s pandemií COVID-19 stále mění a nyní došlo k uzavření ZŠ, nastává i pro nás období, které znamená omezení týkající se počtu zaměstnanců a to jak pedagogických, tak ostatních. Řada našich zaměstnanců bude muset od středy 14. 10. 2020 zůstat doma s dětmi.

Tato skutečnost nás nutí k částečnému omezení provozu a to tímto způsobem:

 • Provoz třídy broučků bude od pondělí 19. 10. 2020 do odvolání zrušen a děti budou rozděleny do tříd v budově šnečků.

Proto se obracím na všechny rodiče, kteří mají možnost si děti ponechat doma, s prosbou, zda by tak mohli učinit. Pomohlo by nám to snížit počty dětí, popřípadě i tříd, tak abychom byli schopni pokrýt provoz mateřské školy.

Velmi si vážím Vaší spolupráce a předem děkuji za vstřícnost.

 

Děkuji

Dana Kadlečková

Důležité upozornění

S platností od 14. 10. 2020 nebude rodičům umožněn vstup do budovy mateřské školy.
Děti budou přijímány a předávány rodičům u vstupmích dveří do budovy.

Děkujeme za pochopení

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat v úterý dne 15. září 2020
Budova Kytiček  – od 16,45 hodin na zahradě za budovou Kytiček.
Budova Šnečků a Broučci – od 17,00 hodin na zahradě za budovou Šnečků.

Prosíme, aby vždy přišel jeden zákonný zástupce a bez dětí.

Děkujeme

 

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

SEZNAMY ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD BUDOU OD 28. 8. 2020 VYVĚŠENY
U VCHODŮ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nově nastupující děti:

– do mateřské školy půjde s dítětem pouze jeden zákonný zástupce,  který při vstupu  provede dezinfekci rukou a po celou dobu pobytu v budově školy bude mít nasazenou     roušku

– adaptace bude probíhat první den v přítomnosti zákonného zástupce asi jednu hodinu,
o dalším průběhu adaptace budou informovat učitelky ve třídách

Děti, které již naši mateřskou školu navštěvují:

– do budovy školy bude vstupovat vždy pouze jeden zákonný zástupce, který při vstupu
do budovy provede dezinfekci rukou a po celou dobu pohybu v budově bude mít  nasazenou roušku

– v šatně třídy může být nejvíce 5 zákonných zástupců, ostatní prosíme o trpělivost, do budovy budou vpouštěni postupně

–  pokud je to možné, neposílejte alespoň první týden děti se starším sourozencem

UPOZORŇUJEME, ŽE DĚTI, U KTERÝCH  SE BUDOU PŘI PŘÍCHODU PROJEVOVAT ZNÁMKY ONEMOCNĚNÍ, NEBUDOU DO ŠKOLY PŘIJATY.

Do MŠ děti potřebují batůžek, dvě roušky v uzavíratelném sáčku, oblečení do třídy, oblečení na pobyt venku, náhradní oblečení (zůstane uložené v šatně), bačkůrky a lahvičku s pitím.

NE – žádné hračky, ani plyšáky.

 

Platby pro školní rok 2020/2021

Prosíme rodiče, aby věnovali pozornost změnám plateb
za školné a stravné od 1. 9. 2020.

Děkujeme

 

 

Prázdninový provoz – rozdělení do tříd

Rozdělení dětí do tříd

Pokyny k prázdninovému provozu 7. 7. – 17. 7. 2020

Co děti potřebují do MŠ:

První den docházky předá zákonný zástupce dítěte Čestné prohlášení:

Čestné prohlášení o nexistenci virového onemocnění

Provoz MŠ bude probíhat za podmínek nastavených ke dni 25. 5. 2020 (viz. Pravidla při znovuotevření školy – 16. 5. 2020)

Provozní doba MŠ při prázdninovém provozu 7,00 – 17,00 hodin

Do třídy:

 • pohodlné oblečení, přiměřeně k počasí
 • bačkůrky – ne pantofle, crocs
 • podepsanou lahvičku (0,5 l) s pitím – během dne doplňujeme
 • lehké pyžamko
 • Není povoleno přinášení hraček

Na zahradu:

 • pohodlné oblečení – takové, které se může umazat
 • kšiltovku
 • boty vhodné na písek

Dále: 

 • batůžek
 • náhradní oblečení – spodní prádlo, ponožky, triko, tepláky, legínky či kraťasy

Všechny věci dětem podepište

Pokud bude hodně teplé a slunečné počasí, tak prosíme, děti ráno natřete opalovacím krémem.

 

STRAVA

Prosíme rodiče dětí z jiných mateřských škol, které mají prokázané alergie, aby se před nástupem do mateřské školy spojili s vedoucí školní jídelny a domluvili se na způsobu stravování.

Vedoucí ŠJ: Michaela Vejlupková – tel.: 731129575

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Informativní schůzka pro rodiče dětí přijatých pro školní rok 2020/2021 proběhne
25. června 2020 v 16,30 hodin na zahradě mateřské školy – u budovy šnečků.

Prosíme, aby se zúčastnil vždy jeden zákonný zástupce – bez dětí.

Děkujeme