Informace pro rodiče dětí ze třídy modrá kytička

Vážení rodiče,

dětí, které byly v MŠ v pondělí 10. 1. 2022 mají, vzhledem k opakovanému kontaktu s COVID pozitivním, karanténu prodlouženou do soboty 15. 1. 2022 včetně.

Informace pro rodiče dětí ze třídy červená a modrá kytička

Vážení rodiče,

níže přikládám informaci z krajské hygienické stanice.

Děkuji za spolupráci.

Vážení rodiče,

z důvodu kontaktu Vašeho dítěte s pozitivní osobou (6.1. anebo 7.1.2022) je mu nařízena karanténa. Karanténa je nařízena 5 dnů od data kontaktu s pozitivní osobou. Karanténa je nařízena dle metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 37994/2021-4/OVZ ze dne 3.1.2022, platné od 11.1. do 16.1.2022. Den kontaktu je dnem „0“, ukončení karantény je bez PCR testu, a to v případě, že poslední dva dny před koncem nevykazuje osoba příznaky onemocnění COVID-19. V případě, že se objeví příznaky, je osoba povinna absolvovat PCR test. Po návratu do školy je doporučeno všem dalších 5 dní nosit respirátor.

 

Informace pro rodiče ze třídy červený 6. a 7. 1. 2022 a žlutý šnek – 6. 1. odpoledne

Vážení rodiče,

níže přikládám informaci z hygienické stanice. Týká se dětí ze třídy červený šnek (6.,7. 1. 2022)                                         a žlutý šnek (6. 1. 2022 odpoledne).

 

Vážení rodiče,

z důvodu kontaktu Vašeho dítěte s pozitivní osobou (6.1. anebo 7.1.2022) je mu nařízena karanténa. Informace o délce karantény a možnost sebetrasování obdržíte prostřednictvím sms. Systém Chytré karantény nabízí možnost sebetrasování, jehož použití významně urychluje např. vystavení žádanky na test. Je však nutné ho řádně vyplnit – především PSČ a Prahu s číslem, tak aby byl schopen provést ověření v registru adres. Zároveň prosíme o kontrolu celého jména. Opět z důvodu ověření v registru pojišťovny.

Karanténa je nařízena 14 dnů od posledního kontaktu a lze ji ukončit nejdříve 7. den karantény v případě, že osoba absolvuje 5. – 7. den odběr PCR testu s negativním výsledkem. Den kontaktu je den nula, v případě negativního výsledku mohou děti nejdříve 8. den do školy.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V nejbližší době budete kontaktováni také trasovacím centrem (pokud nevyplníte sebetrasovací formulář), které s Vámi případně provede trasování a vyplní žádanku na PCR test. O tu můžete také požádat pediatra.

 

Informace pro rodiče ze třídy oranžová kytička

Vážení rodiče,
níže přikládám informaci z krajské hygienické stanice:

Karanténní opatření budou v období 8.-14.1.2022.

Na základě zaslané tabulky, kterou budeme importovat do e-systému „chytré karantény“, rizikové kontakty obdrží informace o karanténě. Systém nabízí možnost sebetrasování, jehož použití významně urychluje např. vystavení žádanky na test.

Karanténním opatřením aktuálně zahrnují:

Domácí karanténa minimálně po dobu 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění covid-19 provede se RT-PCR test.

Karanténa končí v termínu 14.1. 2022 včetně, pokud bude osoba bez klinických obtíží a výsledek z odběru/PCR testu bude negativní.

 

Výjimku z karantény mají osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, u kterých uplynula doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Karanténa se nenařídí také osobám, které mají dokončené očkování, tj.  osobám, které byly očkovány proti onemocnění covid-19 a mají vystavený národní certifikát o provedeném očkování, za podmínky, že uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19. V případě výskytu příznaků onemocnění covid-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace.

 

Informace týkající se karantény pro rodiče ze žlutého a červeného šneka

Informace se týká všech dětí ze žlutého šnečka. Dále se týká dětí z červeného šnečka, které byly v MŠ v pondělí 3. 1. 2022 odpoledne. Tento den byly děti v kontaktu s COVID pozitivním a platí pro ně stejná opatření, jako jsou v předchozím příspěvku.

 

Děkuji za spolupráci

Informace pro rodiče ze třídy modrý šnek

Vážení rodiče,

z důvodu kontaktu Vašeho dítěte s pozitivní osobou (3. 1. 2022) je mu nařízena karanténa. Informace o délce karantény a možnost sebetrasování obdržíte prostřednictvím sms. Systém Chytré karantény nabízí možnost sebetrasování, jehož použití významně urychluje např. vystavení žádanky na test. Je však nutné ho řádně vyplnit – především PSČ a Prahu s číslem, tak aby byl schopen provést ověření v registru adres. Zároveň prosíme o kontrolu celého jména. Opět z důvodu ověření v registru pojišťovny.

Karanténa je nařízena 14 dnů od posledního kontaktu a lze ji ukončit nejdříve 7. den karantény v případě, že osoba absolvuje 5. – 7. den odběr PCR testu s negativním výsledkem. Den kontaktu je den nula, v případě negativního výsledku mohou děti nejdříve 8. den do školy.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V nejbližší době budete kontaktováni také trasovacím centrem (pokud nevyplníte sebetrasovací formulář), které s Vámi případně provede trasování a vyplní žádanku na PCR test. O tu můžete také požádat pediatra.

S pozdravem,

Bc. KRISTÝNA PEKÁRKOVÁ

REFERENT PRO OCHRANU A PODPORU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ  A MLADISTVÝCH

POBOČEK ZÁPAD, SEVEROZÁPAD A SEVER

Vánoční provoz

Z důvodu velmi nízkého počtu přihlášených dětí je provoz v době vánočních prázdnin zrušen. V mateřské škole bude v tomto čase probíhat dezinfekce hraček a všech prostor.

Za celý kolektiv MŠ přeji všem klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví.

Informace pro rodiče dětí z červeného šnečka

V pondělí 6. 12. 2021 byly děti v kontaktu s COVID pozitivním.

Děti mohou do školky opět přijít s NEGATIVNÍM PCR TESTEM v úterý 14. 12. 2021.

Karanténa trvá 7 dnů, pokud osoba podstoupí RT-PCR test 5. až 7. den.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Pokud potřebujete vystavit OČR, tak prosím pište na třídní e-mail. OČR připravím a předají Vám ji paní učitelky při návratu do školky.

 

 

Informace pro všechny rodiče z budovy šnečků

Vzhledem k nutnosti havarijní opravy vodovodního řádu budou v pátek 10. 12. 2021 od 16 hodin všechny děti ve třídě BROUČCI.

 

Děkujeme za pochopení

Informace k vyšetření zraku

Dne 22. a 25. 11. 2021 proběhlo u přihlášených dětí vyšetření zraku v rámci projektu „Koukají na nás správně?

Výsledky rodiče obdrží do 10ti dnů na e-mail. viz: Informace vyšetření zraku

Dětem, které jsou nyní k karanténě bude domluven nový termín.