PRODLOUŽENÍ KARANTÉNY MODRÝ A ZELENÝ ŠNEK

Vážení rodiče,

předávám novou informaci z Krajské hygienické stanice:

ve dnech 16. 2., 17. 2., 18. 2. a 19. 2. 2021 byly/byli v kontaktu děti/zaměstnanci Vaší mateřské školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi sdělených kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 26. 2., 27. 2., 28. 2. a 1. 3. 2021 (dle posledního dne rizikového kontaktu).

Z důvodu nově zjištěné pozitivně testované osoby v kolektivu mateřské školy, která byla přítomna v zařízení ještě dne 22. 2. 2021, byly epidemiologickým šetřením u Vámi sdělených kontaktů shledány důvody pro prodloužení karanténních opatření do 4. 3. 2021 (dle posledního dne rizikového kontaktu).

Z důvodu nově zjištěného případu Covid-19 v kolektivu je tedy potřeba dodržovat domácí karanténu do 4. 3. 2021 a znovu absolvovat odběr –vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Ing. ZUZANA DOSTÁLOVÁ

ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

POBOČEK ZÁPAD, SEVEROZÁPAD A SEVER

Karanténní opatření modrý a zelený šnek

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,

níže předávám aktuální informaci z hygienické stanice:

dne 16. 2., 17. 2., 18. 2. a 19. 2. 2021 byly/byli v kontaktu děti/zaměstnanci Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 26. 2., 27. 2., 28. 2. a 1. 3. 2021 (doba karanténních opatření se počítá od posledního kontaktu v minimální délce deseti dnů).

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař  elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.  Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí zákonným zástupcům dětí) u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že jste byl/a v rizikovém kontaktu. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte nikoli zákonných zástupců, pro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění osoba v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. 90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek.

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/stanoveni-karanteny-domaci-izolace-pro-deti-zaky-studenty-a-navrat-do-skoly-skolskeho-zarizeni-5448_5448_519_1.html

Vážená paní ředitelko, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedla jako rizikový kontakt.

Prostory mateřské školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Ing. ZUZANA DOSTÁLOVÁ
ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY Dětí a mladistvých
POBOČEK ZÁPAD, SEVEROZÁPAD A SEVER

INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,

pro děti v karanténě vystavuje OČR dětský lékař (červená, modrá, zelená, žlutá kytka a modrý a zelený šnek)

Ostatní, kteří zůstali doma na základě ROZHODNUTÍ o uzavření MŠ si Žádost o ošetřovné vygenerují na stránkách cssz.cz

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,

vzhledem k narůstajícímu počtu osob pozitivně testovaných na COVID-19 rozhodla Krajská hygienická stanice o uzavření školy.

R – Uzavření školy MŠ Socháňova 23_1176 Praha 6-Covid

Pokud nedojde ke zhoršení situace, bude provoz mateřské školy obnoven
dne 2. března 2021.

Děkuji Vám všem za pochopení a spolupráci

INFORMACE PRO RODIČE Z MODRÉHO A ZELENÉHO ŠNEKA

Vážení rodiče,

minulý týden byly děti v kontaktu s Covid-19 pozitivní osobou. Nyní probíhá trasování rizikových kontaktů, zpráva z hygienické stanice bude po obdržení zveřejněna zde.

Děkuji za spolupráci.

Dana Kadlečková

Nová informace z hygienické stanice pro zelenou a žlutou kytičku

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

níže předávám informaci z hygienické stanice týkající se prodloužení karantény:

Z důvodu nově zjištěné pozitivně testované osoby v kolektivu MŠ, která byla přítomna ve škole ještě dne 19.2. 2021, byly epidemiologickým šetřením u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro prodloužení karanténních opatření do  1.3. 2021 .

Z důvodu nově zjištěného případu Covid-19 v kolektivu je tedy potřeba dodržovat domácí karanténu do 1. 3. 2021 a absolvovat odběr – vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne dle předchozího informačního emailu.

Prosím Vás o předání této informace zákonným zástupcům žáků, které jste opakovaně uvedla jako rizikový kontakt.

Děkuji za spolupráci,

S pozdravem

IVANA SOUKUPOVÁ
ODBORNÝ REFERENT HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Důležitá informace pro rodiče ze zelené a žluté kytičky

Vážení rodiče,

na základě včerejších telefonátů jsem zjistila, že děti byly v kontaktu s pozitivním až do pátku 19. 2. 2021, je to kontakt o kterém jsme původně nevěděli.

Prosím, pečlivě sledujte stránky školy.

Děkuji za spolupráci

Dana Kadlečková

Informace z Krajské hygienické stanice pro rodiče dětí ze zelené, žluté, červené a modré kytičky

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,

níže předávám informaci z Krajské hygienické stanice.

Dne 15.2., 16.2., 17.2., 18.2. a 19. 2. 2021 byli v kontaktu děti/zaměstnanci Vaší školy  s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi sdělených kontaktů  shledány důvody pro karanténní opatření do 25.2, 26.2., 27.2., 28.2.
nebo do 1.3. 2021
(doba karanténních opatření se počítá od posledního kontaktu v minimální délce deseti dnů).

Karanténní opatření zahrnují: v současné době vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek do 10. dne karantény bude negativní, karanténa končí, bez potvrzení od lékaře nastupuje zpět do školy/zaměstnání. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se karanténní opatření asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Seznam odběrových míst:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař  elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí zákonným zástupcům dětí) u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že jste byl/a v rizikovém kontaktu. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte nikoli zákonných zástupců, pro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

Aktuální informace pro školy a školská zařízení naleznete také na našem webu:

http://www.hygpraha.cz/obsah/covid-19-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni_519_1.html

Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. 90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení zákonným zástupcům žáků, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

Děkuji za spolupráci,

 

IVANA SOUKUPOVÁ
ODBORNÝ REFERENT HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Prodloužení karanténních opatření pro oranžovou kytičku

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí z oranžové kytičky,

předává informaci z krajské hygienické stanice:

dne 8. 2. a 9. 2.  2021 byly/byli v kontaktu děti/zaměstnanci Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi sdělených kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 18. 2. a 19. 2. 2021 (dle posledního dne rizikového kontaktu).

Z důvodu nově zjištěné pozitivně testované osoby v kolektivu mateřské školy, která byla přítomna ve škole ještě dne 11. 2. 2021, byly epidemiologickým šetřením u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro prodloužení karanténních opatření do 21. 2. 2021 (dle posledního dne rizikového kontaktu).

Z důvodu nově zjištěného případu Covid-19 v kolektivu je tedy potřeba dodržovat domácí karanténu do 21. 2. 2021 a znovu absolvovat odběr – vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10.

Prosím Vás o předání této informace zákonným zástupcům dětí a zaměstnancům, které jste opakovaně uvedla jako rizikový kontakt.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Ing. ZUZANA DOSTÁLOVÁ

ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

POBOČEK ZÁPAD, SEVEROZÁPAD A SEVERá

dne 8. 2. a 9. 2.  2021 byly/byli v kontaktu děti/zaměstnanci Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi sdělených kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 18. 2. a 19. 2. 2021 (dle posledního dne rizikového kontaktu).

Z důvodu nově zjištěné pozitivně testované osoby v kolektivu mateřské školy, která byla přítomna ve škole ještě dne 11. 2. 2021, byly epidemiologickým šetřením u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro prodloužení karanténních opatření do 21. 2. 2021 (dle posledního dne rizikového kontaktu).

Z důvodu nově zjištěného případu Covid-19 v kolektivu je tedy potřeba dodržovat domácí karanténu do 21. 2. 2021 a znovu absolvovat odběr – vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10.

Prosím Vás o předání této informace zákonným zástupcům dětí a zaměstnancům, které jste opakovaně uvedla jako rizikový kontakt.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Ing. ZUZANA DOSTÁLOVÁ

ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

POBOČEK ZÁPAD, SEVEROZÁPAD A SEVER

Prodloužení karanténních opatření červený a žlutý šnek

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,

předávám informaci k prodloužení karanténních opatření:

ve dnech 4. 2. a 5. 2. 2021 byly/byli v kontaktu děti/zaměstnanci Vaší mateřské školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi sdělených kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 14. 2. a 15. 2. 2021 (dle posledního dne rizikového kontaktu).

Z důvodu nově zjištěné pozitivně testované osoby v kolektivu mateřské školy, která byla přítomna v zařízení ještě dne 9. 2. 2021, byly epidemiologickým šetřením u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro prodloužení karanténních opatření do 19. 2. 2021 .

Z důvodu nově zjištěného případu Covid-19 v kolektivu je tedy potřeba dodržovat domácí karanténu do 19. 2. 2021 a znovu absolvovat odběr – vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Prosím Vás o předání této informace zákonným zástupcům dětí a zaměstnancům, které jste opakovaně uvedla jako rizikový kontakt.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Ing. ZUZANA DOSTÁLOVÁ

ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

POBOČEK ZÁPAD, SEVEROZÁPAD A SEVER