Platba školného na měsíc duben

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,

vzhledem k současné situaci, kdy nebylo možné celý měsíc březen navštěvovat mateřskou školu, Vás žádám o zastavení platby školného na měsíc duben – týká se pouze těch rodičů, kteří uhradili školné v březnu.

Děkuji za pochopení

Dana Kadlečková
ředitelka MŠ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vzhledem k mimořádné situaci spojené s nemocí COVID-19 bude prázdninový provoz zajišťovat každá škola pouze pro své děti.

Naše MŠ pro Vás bude otevřena od 1. 7. do 16. 7. 2021 (dny 5. a 6. 7. jsou státní svátky
a MŠ je uzavřena) – v budově šnečků.

Dále bude provoz probíhat od 16. 8. do 27. 8. 2021v budově kytiček.

V době od 19. 7. do 13. 8. 2021 a ve dnech 30. a 31. 8. 2021 bude MŠ UZAVŘENA.

Přihlášku na prázdninový provoz si můžete stáhnout zde:

Přihláška na prázdninový provoz

Vyplněnou přihlášku předejte ve své třídě nejpozději do 30. 4. 2021.

Platby stravného a školného na prázdninový provoz proveďte
od 1. 6. 2021 nejpozději však do 15. 6. 2021.

Platby stravné: č. účtu: 35 – 0170731359/0800            VS: 800 a VS dítěte

Děti 3 – 6 let celodenní 43,-Kč/den, polodenní 34,- Kč/den
Děti 7 – 10 let celodenní 49,-Kč/den, polodenní 39,- Kč/den

Platby školné: č. účtu: 006023-0170731359/0800      VS: 800 a VS dítěte

Výše školného je 385,- Kč za daný měsíc.
Platba školného se netýká předškolních dětí.

Vzhledem k omezené kapacitě prázdninového provozu nebude na později podané přihlášky nebo na přihlášky, u kterých nedojde do 15. 6. 2021 k platbě, brán zřetel.

V případě nemoci se vrací pouze platba za stravné.

STRAVOVÁNÍ – předškolní děti

Prosíme rodiče předškolních dětí, kteří si vyzvedávají obědy v době distanční výuky, aby každý čtvrtek, při vyzvedávání oběda nahlásili, zda si budou chodit také další týden.

 

Děkujeme

Provoz pro děti IZS

Provoz mateřské školy pro děti rodičů pracujících ve složkách IZS je ve třídě červený šnek. Tyto děti musí být přihlášené přes zaměstnavatele rodičů a MHMP.

Provozní doba MŠ je od 6,30 hod. do 17,30 hod.

Do MŠ děti potřebují:

  • oblečení do třídy a na pobyt venku
  • bačkůrky
  • pyžamo
  • podepsanou lahvičku s pitím
  • batůžek, ve kterém bude 2x rouška či respirátor a náhradní oblečení pro případ potřeby

Prosíme, všechny věci dětem podepište.

Do MŠ nenosíme žádné hračky z domova.

Informace pro zaměstnance IZS

pro Vaši informaci sdělujeme, že děti, které by měly navštěvovat určené školy,  nahlašuje zaměstnavatel vybraných profesí  ( dle nařízení primátora ) na odbor SML MHMP, který následně rozřazuje děti do jednotlivých škol. Podrobnější info , jak nahlašovat děti přes zaměstnavatele rodičů je uvedeno na těchto webových stránkách:

 

http://skoly.praha-mesto.cz/88614_Informace-o-nezbytne-peci-o-deti-za-nouzoveho-stavu-pro-zamestnavatele-zajistujici-kritickou-infrastrukturu

Aktuálně k uzavření škol

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření         se s účinností ode dne 27. února 2021 do 21. března 2021
– zakazuje se osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

O průběhu distanční výuky budou informovat během zítřejšího dne učitelky prostřednictvím třídních e-mailů.

PRODLOUŽENÍ KARANTÉNY MODRÝ A ZELENÝ ŠNEK

Vážení rodiče,

předávám novou informaci z Krajské hygienické stanice:

ve dnech 16. 2., 17. 2., 18. 2. a 19. 2. 2021 byly/byli v kontaktu děti/zaměstnanci Vaší mateřské školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi sdělených kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 26. 2., 27. 2., 28. 2. a 1. 3. 2021 (dle posledního dne rizikového kontaktu).

Z důvodu nově zjištěné pozitivně testované osoby v kolektivu mateřské školy, která byla přítomna v zařízení ještě dne 22. 2. 2021, byly epidemiologickým šetřením u Vámi sdělených kontaktů shledány důvody pro prodloužení karanténních opatření do 4. 3. 2021 (dle posledního dne rizikového kontaktu).

Z důvodu nově zjištěného případu Covid-19 v kolektivu je tedy potřeba dodržovat domácí karanténu do 4. 3. 2021 a znovu absolvovat odběr –vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Ing. ZUZANA DOSTÁLOVÁ

ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

POBOČEK ZÁPAD, SEVEROZÁPAD A SEVER

Karanténní opatření modrý a zelený šnek

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,

níže předávám aktuální informaci z hygienické stanice:

dne 16. 2., 17. 2., 18. 2. a 19. 2. 2021 byly/byli v kontaktu děti/zaměstnanci Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 26. 2., 27. 2., 28. 2. a 1. 3. 2021 (doba karanténních opatření se počítá od posledního kontaktu v minimální délce deseti dnů).

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař  elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.  Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí zákonným zástupcům dětí) u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že jste byl/a v rizikovém kontaktu. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte nikoli zákonných zástupců, pro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění osoba v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. 90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek.

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/stanoveni-karanteny-domaci-izolace-pro-deti-zaky-studenty-a-navrat-do-skoly-skolskeho-zarizeni-5448_5448_519_1.html

Vážená paní ředitelko, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedla jako rizikový kontakt.

Prostory mateřské školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Ing. ZUZANA DOSTÁLOVÁ
ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY Dětí a mladistvých
POBOČEK ZÁPAD, SEVEROZÁPAD A SEVER

INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,

pro děti v karanténě vystavuje OČR dětský lékař (červená, modrá, zelená, žlutá kytka a modrý a zelený šnek)

Ostatní, kteří zůstali doma na základě ROZHODNUTÍ o uzavření MŠ si Žádost o ošetřovné vygenerují na stránkách cssz.cz

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,

vzhledem k narůstajícímu počtu osob pozitivně testovaných na COVID-19 rozhodla Krajská hygienická stanice o uzavření školy.

R – Uzavření školy MŠ Socháňova 23_1176 Praha 6-Covid

Pokud nedojde ke zhoršení situace, bude provoz mateřské školy obnoven
dne 2. března 2021.

Děkuji Vám všem za pochopení a spolupráci